C.IULI CAESARIS

DE BELLO GALLICO

COMMENTARIUS TERTIUS

TEXTUS ARTICULIS PLURIMIS

High Segmentation Acceleration Reader

Acceleration Readers Index

  


  

Syntax-coding in Acceleration Readers (as of 4/1998)

SMALL CAPS: CORRELATIVES, IMPORTANT PARTICLES, ETC.
[square brackets: subordinate clauses]
\backslashes: ablative absolutes\
(parentheses: prepositional phrases)
|pipes: adjectival phrases, including participial|
^carets: various sense-groupings^
italics (pdf version only): accusative with infinitive constructions
/slashes: genitival phrases/
{braces: larger groupings}
<pointed brackets: ablative phrases >
~tildes: phrase- connections~

  


3.1

   [Cum
      (in Italiam)
   proficisceretur Caesar,]
Servium Galbam
   (cum
      legione duodecimâ
      et
      /parte equitatûs/)
   (in Nantuates, Veragros Sedunosque)
misit,
      [qui
         (a
            /finibus Allobrogum/
            et lacu Lemanno
            et flumine Rhodano)
         (ad summas Alpes)
      pertinent.]

/Causa mittendi/
fuit
{quod
   iter (per Alpes),
      [quo
               (magno cum periculo)
               (magnisque cum portoriis)
         mercatores
            ire
      consuerant,]
   patefieri
volebat.}

Huic
permisit,
   [si
      opus esse
   arbitraretur,]
[uti
      (in his locis)
   legionem
      (hiemandi causa)
conlocaret.]

Galba
   \secundis aliquot proeliis factis\
   \/castellisque compluribus eorum/ expugnatis\,
   \missis (ad eum) undique legatis\
   \obsidibusque datis\
   et
   \pace facta\,
constituit   
      cohortes duas
         (in Nantuatibus)
   conlocare
   et
ipse
      (cum reliquis /eius legionis cohortibus/)
      (in /vico Veragrorum/),
         [qui appellatur Octodurus]
   hiemare;

qui vicus
      |positus (in valle)
         \non magna adiecta planitie\|
   <altissimis montibus>
   undique
continetur.

   [Cum
      hic
            (in duas partes)
         <flumine>
   divideretur,]
/alteram partem eius vici/
   Gallis
      (ad hiemandum)
concessit,
alteram vacuam
      |(ab his)
   relictam|
   cohortibus
attribuit.

Eum locum
   <vallo fossâque>
munivit.

top

3.2

   [Cum
         /dies hibernorum complures/
      transissent
         frumentumque
            eo
         comportari
      iussisset,]
   subito
   (per exploratores)
certior factus est
      ^(ex /ea parte vici/),
         [quam Gallis concesserat,]
   omnes
      noctu
   discessisse^
   ^montesque
      [qui impendêrent]
      {(a /maxima multitudine
            Sedunorum et Veragrorum/)
   teneri.}^      

Id
   (aliquot de causis)
acciderat,
[ut
      subito
   Galli
      /belli renovandi
      legionisque opprimendae
   consilium/
caperent:]

   primum,
   {quod
      legionem
      neque eam plenissimam
            \detractis cohortibus duabus\
            et
            \compluribus singillatim,
                  [qui
                     (commeatûs petendi causa)
                  missi erant,]
            absentibus\
         ^(propter paucitatem)
   despiciebant;^}

   tum etiam,
   {quod
         (propter /iniquitatem loci/),
            [cum
                  ipsi
                     (ex montibus)
                     (in vallem)
               decurrerent
               et
                  tela
               coicerent,]
      NE primum QUIDEM impetum suum
      posse sustineri
   existimabant.}

Accedebat
[quod
   suos
      |(ab se~) liberos ~abstractos|
      </obsidum nomine/>
dolebant,
et
   Romanos
         NON SOLUM
         (itinerum causa)
         SED ETIAM
         (perpetuae possessionis causa)
      /culmina Alpium/
   occupare conari
   et
      /ea loca
         finitimae provinciae/
   adiungere sibi
persuasum habebant.]

  

top

3.3

      \His nuntiis acceptis\
Galba,
      {[cum
         NEQUE
            /opus hibernorum/
            munitionesque
               ^plene
         essent perfectae^
         NEQUE
               (de
                  frumento
                  reliquoque commeatu)
               ^satis
         esset provisum^]
               [quod
                     \deditione facta\
                     \obsidibusque acceptis\
                  nihil
                     (de bello)
                  timendum
               existimaverat,]}
         \consilio celeriter convocato\
      ^sententias
   exquirere
coepit.^

   (Quo in consilio),
      [cum
            /tantum repentini periculi/
               (praeter opinionem)
         accidisset
         ac
               iam
            |omnia fere superiora loca|
               |</multitudine armatorum/>
            completa|
         conspicerentur
            NEQUE subsidio veniri
            NEQUE commeatus supportari
                  \interclusis itineribus\
         possent,
   \prope iam desperata salute\
|non nullae eius modi sententiae|
dicebantur,
   {ut
         \impedimentis relictis\
         \eruptione facta\
            <isdem itineribus>
               [quibus eo pervenissent]
      (ad salutem)
   contenderent.}

Maiori tamen parti
placuit,
   \hoc reservato (ad extremum) consilio\
      interim
   ^/rei eventum/
experiri^
et
   ^castra
defendere.^

top

3.4

   \Brevi spatio interiecto\,
   {vix ut
         ^iis rebus
            [quas constituissent]
         conlocandis atque administrandis^
      tempus
   daretur,}
hostes
   (ex omnibus partibus)
   \signo dato\
decurrere,

lapides gaesaque
   (in vallum)
coicere.

Nostri
   primo
   <integris viribus>
   fortiter
propugnare

NEQUE
   ullum frustra telum
      (ex loco superiore)
mittere,

ET
      [/quaecumque pars castrorum/
         |nudata defensoribus|
      premi videbatur,]
   eo
occurrere

ET
auxilium ferre,

sed
hôc superari
[quod
         </diuturnitate pugnae/>
   hostes
      |defessi proelio|
excedebant,
   alii
      <integris viribus>
succedebant;]

   /quarum rerum~/
      (a nostris)
      (propter paucitatem)
   ^fieri
/~nihil/
poterat,^

ac
   NON MODO
      defesso
            ^(ex pugna)
         excedendi,^
   SED
      NE saucio QUIDEM
            ^eius loci
               [ubi constiterat]
         relinquendi^
         ac
         ^sui recipiendi^
   facultas
dabatur.

top

3.5

   [Cum
            iam
         amplius horis sex
         continenter
      pugnaretur,
      ac
         NON SOLUM vires
         SED ETIAM tela
         nostros
      deficerent,

      atque
         hostes
            acrius
      instarent

            \languidioribusque nostris\
         ^vallum scindere
         et
         fossas complere
      coepissent,^

         resque
      esset
            iam
         (ad extremum~)
      perducta (~casum),]

^Publius Sextius Baculus,
/primi pili centurio/,^
   [quem
               <Nervico proelio>
            <compluribus~>
         confectum [esse]
            <~vulneribus>
   diximus,]

   et item
C.Volusenus,
/tribunus militum,/
/vir
   ET consilii magni
   ET virtutis,/

   (ad Galbam)
accurrunt

atque
   unam esse /spem salutis/
docent,
   [si
         \eruptione factâ\
      extremum auxilium
   experirentur.]

      Itaque
   \convocatis centurionibus\
   celeriter
milites
certiores facit,
         [paulisper
   intermitterent proelium
   ac
         tantum modo
      tela missa
   exciperent
      seque
         (ex labore)
   reficerent,
      post
         \dato signo\
         (ex castris)
   erumperent,
   atque
      /omnem spem salutis/
         (in virtute)
   ponerent.]

top

3.6

[quod iussi sunt]
faciunt,
ac subito
         \omnibus portis eruptione facta\
      {NEQUE
         cognoscendi
            [quid fieret]
      NEQUE
         sui colligendi~}
   hostibus
{~facultatem}
relinquunt.

      Ita
   \commutata fortuna\
eos
      [qui
         (in /spem potiundorum castrorum/)
      venerant]
      |undique
   circumventos|
intercipiunt,

et
   (ex /hominum milibus amplius triginta,/)
      [/quem numerum barbarorum/
            (ad castra)
         venisse
      constabat]
      \plus tertia parte interfecta\
reliquos perterritos
   (in fugam)
coiciunt

ac
      (NE in locis QUIDEM superioribus)
   consistere
patiuntur.

   Sic
      \omnibus hostium copiis fusis\
      \armisque exutis\
se
   (intra munitiones suas)
recipiunt.

   \Quo proelio facto\,
      {quod
                  ^saepius
               fortunam
            temptare^
         Galba
      nolebat

      atque
               <alio~>
            se
               (in hiberna)
               <~consilio>
         venisse
      meminerat,
         aliis occurrisse rebus
      videbat,}

      |maxime
         </frumenti commeatusque
      inopiâ/>
   permotus|
         <postero die>
      \/omnibus eius vici aedificiis/ incensis\
   (in provinciam)
reverti
contendit,

ac
   \nullo hoste prohibente
   aut
   iter demorante\
incolumem legionem
   (in Nantuates),
      inde
   (in Allobroges)
perduxit

   ibique
hiemavit.

top

3.7

   \His rebus gestis\
   [cum
            (omnibus de causis)
      Caesar
         pacatam
         Galliam
   existimaret,]
      \superatis Belgis\,
      \expulsis Germanis\,
      \victis (in Alpibus) Sedunis\,
   atque ita
         \inîta hieme\
      (in Illyricum)
   profectus esset,
      [quod
            ^eas quoque nationes
         adire^
         et
            ^regiones
         cognoscere^
      volebat,]
subitum bellum
   (in Gallia)
coortum est.

   /Eius belli~/
haec
fuit
/~causa./

Publius Crassus adulescens
      (cum legione septimâ)
   |proximus mare Oceanum|
      (in Andibus)
hiemabat.

Is,
   [quod
         (in his locis)
      /inopia frumenti/
   erat,]
praefectos
/tribunosque militum complures/
   (in finitimas civitates)
   (frumenti causa)
dimisit;

   (quo in numero)
est
T.Terrasidius
missus
   (in Esuvios),
M.Trebius Gallus
   (in Coriosolites),
Q.Velanius
   (cum T.Silio)
   (in Venetos).

top

3.8

   /Huius~/
est
   /~civitatis~/
      longe amplissima
/~auctoritas/
   {omnis orae maritimae
      /regionum earum,/}

   [quod
      ET
            naves~
         habent
            Veneti
            ~plurimas,
               [quibus
                     ^(in Britanniam)
                  navigare^
               consuerunt,]
      ET
               </scientiâ atque usu
                  rerum nauticarum/>
            ceteros
         antecedunt
      ET
            (in
               /magno impetu maris/
               atque
               aperto)
            \paucis portibus interiectis\,
               [quos tenent ipsi,]
            omnes fere
               [qui
                     ^eo mari
                  uti^
               consuerunt]
         habent
            vectigales.

   (Ab his)
fit
/initium
      retinendi Silii atque Velanii,/
   {quod
      (per eos)
               suos~
         se
            ~obsides,
               [quos
                  Crasso
               dedissent,]
         recuperaturos
   existimabant.}

   |^/Horum auctoritate/^
finitimi
   adducti,|
      [ut
      sunt
            /Gallorum~/
         subita et repentina
         /~consilia,/]
   (eâdem de causâ)
Trebium Terrasidiumque
retinent

et
      \celeriter missis legatis
         (per suos principes)\
   (inter se)
coniurant
      nihil
         nisi <(communi consilio)>
   acturos
         /eundemque~/
   omnes
      /~fortunae exitum/
   esse laturos,

reliquasque civitates
sollicitant,
   ut
      (in ea libertate)
         [quam
            (a maioribus)
         acceperint]
      permanere
      QUAM
            ^/Romanorum
         servitutem/
      perferre^
   malint.

      |Omni ora maritima
            celeriter
            (ad suam sententiam)
         perducta|
communem legationem
   (ad P.Crassum)
mittunt,
         [si
         velit
               ^suos
            recuperare,^]
      [obsides
         sibi
      remittat.]

top

3.9

   (Quibus de rebus)
Caesar
   (a Crasso)
certior factus,
   [quod
      ipse
   aberat
         longius;]

   {^naves interim longas
   aedificari^
      (in /flumine Ligeri/),
         [quod influit (in Oceanum),]}
   ^remiges (ex provincia)
   institui,^
   ^nautas gubernatoresque
   comparari^
iubet.

      \His rebus celeriter administratis\
ipse,
      [cum
         primum
         (per /anni tempus/)
      potuit,]
   (ad exercitum)
contendit.

Veneti
reliquaeque item civitates
         \cognito Caesaris adventu\
   certiores facti,
      {simul quod
         [quantum
               (in se)
            facinus
         admisissent]
      intellegebant,
         legatos,
            [quod nomen
                  (ad omnes nationes)
               sanctum inviolatumque
            semper fuisset,]
         retentos
            (ab se)
         et
            (in vincula)
         coniectos,}

      (pro /magnitudine periculi/)
      ^bellum
   parare^
   et
         ^maxime
      ea
         [quae
            (ad /usum navium/)
         pertinent]
   providere^
instituunt,
   hoc
      <maiore spê>
         [quod
            multum
            </naturâ loci/>
         confidebant.]

      ^Pedestria~
   esse
   ~itinera
   concisa
      <aestuariis,>^
   ^navigationem
   impeditam
      (propter
         /inscientiam locorum/
         /paucitatemque portuum/)^
sciebant,
neque
   nostros exercitûs
         (propter /inopiam frumenti/)
      diutius
      (apud se)
   morari posse
confidebant;

ac iam
      [ut
         omnia
            (contra opinionem)
      acciderent,]
      tamen
   se
      plurimum
         <navibus>
   posse,

   Romanos
      NEQUE
         /ullam facultatem~/
      habere
            /~navium,/
      NEQUE
            /eorum locorum~/
               [ubi
                  bellum
               gesturi essent]
         /~vada, portus, insulas/
      novisse;

ac
   longe aliam
   esse
      navigationem
         (in concluso mari)
         atque
         (in
               vastissimo
               atque
               apertissimo
            Oceano)
perspiciebant.

      \His inîtis consiliis\
oppida
muniunt;

frumenta
   (ex agris)
   (in oppida)
comportant;

naves
      (in Venetiam),
         [ubi
               Caesarem
                     primum
                  bellum
            gesturum
         constabat,]
   [quam plurimas possunt]
cogunt.

Socios
   sibi
      (ad id bellum)
Osismos, Lexovios, Namnetes, Ambiliatos,
Morinos, Diablintes, Menapios
adsciscunt;

auxilia
   (ex Britannia),
      [quae
         (contra eas regiones)
      posita est,]
arcessunt.

top

3.10

Erant
/hae difficultates
   belli gerendi/
   [quas supra ostendimus,]

sed
   tamen
multa
Caesarem
   (ad id bellum)
incitabant:

/iniuria
   retentorum equitum Romanorum,/
rebellio
   |facta (post deditionem),|
defectio
      \datis obsidibus\,
   /tot civitatum
coniuratio,/
      (in primis)
[ne
      \hac parte neglecta\
   reliquae nationes
      sibi idem licere
arbitrarentur.]

      Itaque
   [cum
   intellegeret
      ^omnes fere Gallos
         novis rebus
      studere
      et
         (ad bellum)
         mobiliter celeriterque
      excitari,^
      ^omnes autem homines
            naturâ
         libertati
      studere^
      et
         ^condicionem servitutis
      odisse,^
   [prius quam
      plures civitates
   conspirarent,]
      ^partiendum sibi
      ac
      latius distribuendum
   exercitum
putavit.^

top

3.11

      Itaque
T.Labienum legatum
   (in Treveros),
      [qui
         ^proximi
            flumini Rheno^
      sunt,]
   (cum equitatu)
mittit.

Huic
mandat,
   [Remos reliquosque Belgas
adeat
atque
   (in officio)
contineat]
   {Germanosque,
      [qui
            auxilio
            (a Belgis)
         arcessiti
      dicebantur,]
      [si
               (per vim)
               <navibus>
            flumen
         transire
      conentur,]
prohibeat.}

Publium Crassum
      (cum
         cohortibus legionariis duodecim
         et
         /magno numero equitatûs/)
      (in Aquitaniam)
   proficisci
iubet,
   [ne
            (ex his nationibus)
         auxilia
            (in Galliam)
      mittantur
      ac
         tantae nationes
      coniungantur.]

Quintum Titurium Sabinum
legatum
      (cum legionibus tribus)
   (in Venellos, Coriosolites Lexoviosque)
mittit,
   [qui
      eam manum distinendam
   curet.]

D.Brutum adulescentem
classi
Gallicisque navibus,
   [quas
         (ex
            Pictonibus
            et Santonis
            reliquisque pacatis regionibus)
      convenire
   iusserat,]
praeficit

et,
      [cum primum possit,]
      (in Venetos)
   proficisci
iubet.

Ipse
   eo
   <pedestribus copiis>
contendit.

top

3.12

Erant
eius modi
   fere
/situs oppidorum/
   {ut
      |posita
         (in
            extremis lingulis
            promunturiisque)|
      NEQUE
         ^<pedibus>
      aditum^
      haberent,}
         [cum
               (ex alto)
            se aestus
         incitavisset,]
            [quod
               bis
            accidit
               ^semper
               </horarum duodecim spatio,/>^]
      NEQUE
         navibus,
            [quod
                  \rursus minuente aestu\
                  naves
                     (in vadis)
            adflictarentur.]

      Ita
      <utraque re>
   /oppidorum
oppugnatio/
impediebatur.

Ac
   [si quando
            |/magnitudine operis/
         forte
      superati,|
            \extruso mari
               <aggere ac molibus>\
            atque
            \his /oppidi moenibus/
                        adaequatis\,
         ^<suis fortunis>
      desperare^
   coeperant,
      \/magno numero navium/ adpulso\,
            [/cuius rei
               summam facultatem/
            habebant,]
omnia sua
deportabant

seque
   (in proxima oppida)
recipiebant:

   ibi
se
   rursus
      </isdem opportunitatibus loci/>
defendebant.

Haec
   eo facilius
      /magnam partem aestatis/
faciebant
   [quod
         nostrae naves
            <tempestatibus>
      detinebantur

      summaque
      erat
            <vasto atque aperto mari,>
            \magnis aestibus,\
            \raris ac prope nullis portibus\
      /difficultas navigandi./]

top

3.13

      Namque
   /ipsorum
naves/
   ^(ad hunc modum)
factae armataeque erant:^

^carinae
   aliquanto planiores^
   QUAM
      nostrarum navium,
      [quo facilius
            /vada ac decessum aestûs/
         excipere
      possent;]

^prorae
   admodum erectae^
atque item   
puppes,
      ^(ad /magnitudinem
            fluctuum tempestatumque/)
   accommodatae;^

naves
   totae
factae (ex robore)
      (ad
         quamvis vim
         et
         contumeliam
            perferendam);

transtra
      |{ex
         ^pedalibus (in altitudinem)
      trabibus^},
   confixa|
      ^<clavis ferreis>
         /<digiti pollicis crassitudine;>/^

ancorae
      |(pro funibus)
   <ferreis catenis>
revinctae;|

pelles
   (pro velis)
alutaeque
   tenuiter
confectae,

hae
   SIVE
      (propter
         /inopiam lini/
         atque
               /eius usûs
         inscientiam/),
   SIVE
      eo,
         [quod est magis veri simile,]
      [quod
         /tantas tempestates Oceani/
         /tantosque impetus ventorum/
         sustineri
         ac
         /tanta onera navium/
            ^regi
               <velis>
               non satis commode^
         posse
      arbitrabantur.]

         (Cum his navibus)
      nostrae classi
   /eius modi
congressus/
erat
   [ut
      </una celeritate
         et pulsu remorum/>
   praestaret,]
reliqua
      (pro /loci naturâ/),
      (pro /vi tempestatum/)
   illis
essent
aptiora et accommodatiora.

NEQUE enim
      iis
nostrae
         rostro
   nocere
poterant

   --[tanta (in iis) erat firmitudo]--,

NEQUE
      (propter altitudinem)
   facile
telum
adigebatur,

et
   (eâdem de causâ)
      minus commode
   <copulis>
continebantur.

Accedebat
{ut,
   [cum
         saevire
         ventus
      coepisset
      et
         se
            vento
      dedissent,]
ET
   tempestatem
ferrent facilius
ET
      (in vadis)
consisterent tutius
ET
      {(ab aestu)
   relictae}
      nihil
saxa et cotes
timerent;}

      /quarum rerum omnium~/
   nostris navibus
/~casus/
erat extimescendus.

top

3.14

      \Compluribus expugnatis oppidis\
Caesar,
   [ubi
   intellexit
            frustra
         tantum laborem
      sumi
      NEQUE
         /hostium fugam/
            \captis oppidis\
      reprimi
      NEQUE
            iis
         noceri
      posse,]
statuit
expectandam classem.

         [Quae
      ubi
      convenit
      ac
         primum
         (ab hostibus)
      visa est,]
/circiter CCXX naves eorum/
      |paratissimae
      atque
            /omni genere armorum/
      ornatissimae|
      |profectae
         (ex portu)|
         |nostris
      adversae|
constiterunt;

neque
      satis
   Bruto,
      [qui
         classi
      praeerat,]
   vel
   /tribunis militum/
   centurionibusque,
      [quibus
         singulae naves
      erant attributae,]
constabat
[quid
agerent]
aut
[/quam rationem
      pugnae/
insisterent.]

         ^<Rostro>
            enim
      noceri^
   non posse
cognoverant;

      \turribus autem excitatis\
   tamen
has
/altitudo
   puppium/
      (ex barbaris navibus)
superabat,
   [ut
      NEQUE
            (ex inferiore loco)
            satis commode
         tela
         adigi
      possent
      ET
         |missa
            (a Gallis)|
            gravius
      acciderent.

Una~
erat
   magno usui
~res
   |praeparata
      (a nostris),|
falces
   |praeacutae insertae
      adfixaeque longuriis,|
      </non absimili formâ
            muralium falcium./>

   His
         {cum
            funes
               [qui
                  antemnas (ad malos)
               destinabant]
         comprehensi
         adductique erant,}
   \navigio remis incitato\
praerumpebantur.

      \Quibus abscisis\
antemnae
   necessario
concidebant,
   {ut,
         [cum
            omnis ^Gallicis navibus^ spes
               (in velis armamentisque)
         consisteret,]
            \his ereptis\
      /omnis usus navium/
            <uno tempore>
   eriperetur.}

Reliquum
erat
certamen
positum
   (in virtute),
      [qua
         nostri milites
            facile
      superabant,]
      atque
      [eo magis quod
            (in /conspectu
               Caesaris atque
               omnis exercitûs/)
         res
      gerebatur,
         [ut
            |nullum paulo fortius factum|
            latêre
         posset;]

omnes enim colles
ac
loca superiora,
   [unde
   erat
      propinquus despectus
         (in mare),]
   ^(ab exercitu)
tenebantur.^

top

3.15

      \Deiectis,
         [ut diximus],
      antemnis,\
   [cum
      singulas
      binae ac ternae naves
   circumsteterant,]
milites
      <summa vi>
   ^transcendere
      (in hostium naves)^
contendebant.

         [quod
      postquam
         barbari
            fieri
      animadverterunt,]
            \expugnatis compluribus navibus\,
      [cum
         ei rei
         nullum~
      reperiretur ~auxilium,]
         ^<fugâ>
      salutem
   petere^
contenderunt.

      Ac iam
      \conversis (in eam partem) navibus\
         [quo ventus ferebat,]
   ^tanta subito
malacia
ac
tranquillitas^
extitit
   [ut
         se (ex loco)
      movere
   non possent.]

Quae quidem res
      (ad negotium conficiendum)
      maximae~
fuit
   ~oportunitati:

   nam
   |singulas
nostri consectati|
expugnaverunt,
   [ut perpaucae
      (ex omni numero)
         </noctis interventu/>
      (ad terram)
   pervenirent,]
      [cum
         (ab horâ fere quartâ)
         (usque ad /solis occasum/)
      pugnaretur.]

top

3.16

   <Quo proelio>
/bellum
   Venetorum
   totiusque orae maritimae/
confectum est.

      Nam
{CUM
   omnis iuventus,
   /omnes
      etiam gravioris aetatis/
      [(in quibus)
         /aliquid consilii aut dignitatis/
      fuit]
   eo
convenerant,}
{TUM
   [/navium
quod ubique fuerat]/
   (in unum locum)
coegerant;}

   \quibus amissis\
reliqui
NEQUE
[quo se reciperent]
NEQUE
[(quem ad modum)
   oppida
defenderent]
habebant.

      Itaque
se
suaque omnia
   Caesari
dediderunt.

      (In quos)
   EO GRAVIUS
Caesar
vindicandum
statuit
   [QUO DILIGENTIUS
         (in reliquum tempus)
         (a barbaris)
      /ius legatorum/
   conservaretur.]

   Itaque
      \omni senatu necato\
reliquos
   (sub corona)
vendidit.

top

3.17

   [Dum
      haec
         (in Venetis)
   geruntur,]
Q.Titurius Sabinus
   (cum iis copiis)
      [quas
         (a Caesare)
      acceperat]
   (in /fines Venellorum/)
pervenit.

His
praeerat
Viridovix
ac
/summam imperii~/
tenebat
   /~earum omnium civitatum/
      [quae defecerant,]
      [(ex quibus)
         exercitum
         magnasque copias
      coegerat;]

   atque
      <his paucis diebus>
Aulerci Eburovices Lexoviique,
   /senatu suo interfecto
      [quod
            /auctores belli/
         esse
      nolebant,]/
portas
clauserunt

seque
   (cum Viridovice)
coniunxerunt;

/magnaque praeterea multitudo~/
      undique (ex Gallia)
   /~perditorum hominum latronumque/
convenerat,
      quos
         /spes praedandi
         studiumque bellandi/
            (ab
               /agri culturâ/
               et
               cotidiano labore)
      revocabat.

Sabinus
      <^idoneo
         omnibus rebus^
      loco>
   <castris>
sese
tenebat,
   [cum Viridovix
      (contra eum)
      </duorum milium spatio/>
   consedisset
         cotidieque
      \productis copiis\
      /pugnandi potestatem/
   faceret,]
      [ut iam
         NON SOLUM
                  hostibus
               (in contemptionem)
            Sabinus
         veniret,
         SED ETIAM
               </nostrorum militum vocibus/>
            non nihil
         carperetur;

/tantamque opinionem timoris/
praebuit
   [ut iam
         (ad /vallum castrorum/)
      hostes
      accedere
   auderent.]

Id
   (ea de causa)
faciebat
   {quod
         (cum /tanta multitudine hostium/),
         praesertim \eo absente\
            [qui
               /summam imperii/
            teneret,]
         nisi
            <aequo loco>
            aut
            \oportunitate aliqua data\
         legato
      dimicandum
   non existimabat.}

top

3.18

      \Hâc confirmatâ /opinione timoris/\
|idoneum quendam hominem et callidum|
deligit
Gallum,
   (ex iis)
      [quos
         (auxilii causa)
      secum habebat.]

Huic
   <magnis praemiis pollicitationibusque>
persuadet
[uti
   (ad hostes)
transeat,]

et
[quid fieri velit]
edocet.

      [Qui
   ubi
      (pro perfuga)
      (ad eos)
   venit,]
/timorem Romanorum/
proponit,
[quibus angustiis
   ipse Caesar
      (a Venetis)
prematur]
docet,
   neque
   longius abesse
      [quin
               <proxima nocte>
            Sabinus
               clam
               (ex castris)
            exercitum
         educat
         et
            (ad Caesarem)
            (auxilii ferendi causa)
         proficiscatur.]

         [quod
      ubi
      auditum est,]
conclamant
omnes
   /occasionem
      negotii bene gerendi/
   amittendam non esse:

         (ad castra)
      iri
   oportere.

Multae res
   (ad hoc consilium)
Gallos
hortabantur:

      /superiorum dierum
Sabini cunctatio,/
/perfugae confirmatio,/
/inopia cibariorum,/
   [cui rei
      parum diligenter
      (ab iis)
   erat provisum,]
/spes Venetici belli,/

et
{quod
      fere libenter
homines
id
   [quod volunt]
credunt.}

      |His rebus adducti|
[NON PRIUS
   Viridovicem reliquosque duces
      (ex concilio)
dimittunt]
   [QUAM
      (ab iis)
   sit concessum]
            [arma
      uti
         capiant
      et
            (ad castra)
         contendant.]

      \Qua re concessa\
laeti,
      [ut \explorata victoria\,]
      \sarmentis virgultisque collectis\,
         [quibus
            /fossas Romanorum/
         compleant,]
   (ad castra)
pergunt.

top

3.19

/Locus~/
erat
   /~castrorum/
editus
et
   paulatim (ab imo)
^acclivis
   circiter passus mille.^

   Huc
   <magno cursu>
contenderunt,
      [ut
         /quam minimum spatii/
            (ad se colligendos armandosque)
         Romanis
      daretur,]

   exanimatique
pervenerunt.

Sabinus
      |suos hortatus|
   cupientibus
signum
dat.

      \Impeditis hostibus
         (propter ea)
            [quae
            ferebant onera]\
      subito
      <duabus portis>
   eruptionem
   fieri
iubet.

Factum est
      </oportunitate loci,/>
         </hostium
      inscientiâ ac defatigatione,/>
      </virtute militum/>
      et
         </superiorum pugnarum
      exercitatione,/>
[ut
      /NE unum QUIDEM nostrorum impetum/
ferrent
ac
      statim
   terga
verterent.]

   |Quos impedîtos
      ^<integris viribus>
   milites nostri consecuti^|
/magnum numerum eorum/
occiderunt;

reliquos
equites
   |consectati paucos,|
      [qui (ex fuga) evaserant,]
reliquerunt.

      Sic
   <uno tempore>
   ET (de navali pugnâ)
Sabinus
   ET (de /Sabini victoriâ/)
Caesar
est certior factus,

civitatesque omnes
se
      statim
   Titurio
dediderunt.

      Nam
   [UT
            (ad bella suscipienda)
         /Gallorum~/
      alacer ac promptus
   est /~animus,/]
SIC
{mollis ac minime resistens
      (ad calamitates ferendas)}
/mens eorum/
est.

top

3.20

   <Eodem fere tempore>
Publius Crassus,
   [cum
      (in Aquitaniam)
   pervenisset,]
         {quae pars,
                  [ut ante dictum est,]
               ET </regionum latitudine/>
               ET </multitudine hominum/>
            /tertia pars Galliae/
         est aestimanda,}
   [cum intellegeret]
         (in iis locis)
         sibi
      bellum
      gerendum
            [ubi
                  <paucis ante annis>
               L.Valerius Praeconinus legatus
                  \exercitu pulso\
            interfectus esset]
            atque
            [unde
               L.Manlius proconsul
                  \impedimentis amissis\
            profugisset,]
      non mediocrem sibi diligentiam
   adhibendam
intellegebat.

      Itaque
      \re frumentaria provisa\,
      \auxiliis equitatuque comparato\,
      \multis praeterea viris fortibus
         Tolosa et Carcasone et Narbone,
            [quae sunt
               /civitates
                  Galliae provinciae/
               ^finitimae
                  his regionibus,^]
      nominatim evocatis\,
   (in /Sotiatium fines/)
exercitum
introduxit.

   \/Cuius adventu/ cognito\
Sotiates
   \magnis copiis coactis,
   equitatuque,
      [quo plurimum valebant,]\
         |(in itinere)
      agmen nostrum
   adorti|
primum equestre proelium
commiserunt,

   DEINDE
      \equitatu suo pulso\
   ATQUE
      \insequentibus nostris\
   SUBITO
pedestres copias,
   [quas
      (in convalle)
      (in insidiis)
   conlocaverant,]
ostenderunt.

Hi
   |nostros disiectos adorti|
proelium
renovarunt.

top

3.21

Pugnatum est
   diu atque acriter,
      [cum
         Sotiates
               |<superioribus victoriis> freti|
            (in sua virtute)
            /totius Aquitaniae
         salutem/
         positam
      putarent,
         nostri autem
            [quid
               (sine imperatore)
               et
               (sine reliquis legionibus)
               \adulescentulo duce\   
            efficere possent]
         ^perspici
      cuperent;^]

      tandem
   |confecti vulneribus|
hostes
terga
verterunt.

   \/Quorum magno numero/ interfecto\
Crassus
         (ex itinere)
      /oppidum Sotiatium/
   oppugnare
coepit.

   \Quibus fortiter resistentibus\
vineas turresque
egit.

Illi
   ALIAS
   \eruptione temptata\,
   ALIAS
   \cuniculis (ad aggerem vineasque) actis\
      [/cuius rei~/
      sunt
         /~longe peritissimi/
         Aquitani,]
            [propterea quod
                  <multis locis>
                  (apud eos)
               aerariae secturaeque
            sunt,]
   [ubi
            </diligentiâ nostrorum/>
         nihil
            <his rebus>
      profici posse
   intellexerunt,]
legatos
   (ad Crassum)
mittunt

   [seque
      (in deditionem)
ut recipiat]
petunt.

top

3.22

         \Qua re impetrata\
      |arma tradere
   iussi|
faciunt.

   Atque
         \(in eam rem)
      /omnium nostrorum~/ intentis /~animis/\
   (aliâ ex /parte oppidi/)
Adiatunnus,
   [qui
      /summam imperii/
   tenebat,]
      (cum DC devotis),
         [quos
            illi
            soldurios
         appellant,]
            [quorum haec est condicio,]
               {ut
                  omnibus (in vita) commodis
                     unâ
                        (cum iis)
               fruantur
                           [quorum~
                        se
                           ~amicitiae
                        dediderint;]

                  [si quid
                     his
                        (per vim)
                  accidat,]
               AUT
                  eundem casum
                     unâ
               ferant
               AUT
                     sibi
                  mortem
               consciscant;}

--neque
   adhuc /hominum memoriâ/
repertus est
quisquam
   {qui,
         \eo interfecto\
            [cuius~
               se ~amicitiae
            devovisset],
      mortem
   recusaret}--

   (cum his)
Adiatunnus
      |eruptionem facere
   conatus|
   \clamore (ab /ea parte munitionis/) sublato\
      [cum
               (ad arma)
            milites
         concurrissent
               vehementerque
            ibi
         pugnatum esset,]
   |repulsus (in oppidum)|
   tamen
[uti
   /eâdem deditionis condicione/
uteretur]
   ^(a Crasso)
impetravit.^

top

3.23

      \Armis obsidibusque acceptis\,
Crassus
   (in /fines
      Vocatium et Tarusatium/)
profectus est.

   Tum vero
barbari
   commoti,
      {quod
         oppidum
               |ET <naturâ loci>
               ET <manû>
            munitum|
               <paucis diebus>
                  [quibus eo ventum erat]
         expugnatum
      cognoverant,}
      ^legatos
         quoqueversus
   dimittere,^
   coniurare,
      obsides (inter se)
   dare,
      copias
   parare
coeperunt.

Mittuntur
   etiam
   (ad eas civitates)
legati
      quae
      sunt
         {/citerioris Hispaniae/
            finitimae
               Aquitaniae:}

   inde
auxilia ducesque
arcessuntur.

         </Quorum adventu/>
      (magna cum auctoritate)
      et
      (magna cum /hominum multitudine/)
   bellum gerere
conantur.

Duces
   vero
ii
deliguntur
   [qui
         unâ (cum Quinto Sertorio)
      ^omnes annos^
   fuerant
         ^/summamque scientiam
            rei militaris/
      habere^
   existimabantur.]

Hi
      </consuetudine populi Romani/>
   loca capere,
   castra munire,
         <commeatibus>
   nostros intercludere
instituunt.

      [quod
   ubi
      Crassus
   animadvertit,]
      ^suas copias
         (propter exiguitatem)
      non facile diduci,^
      ^hostem
         ET vagari
         ET vias obsidere
         ET castris /satis praesidii/ relinquere,^
               (ob eam causam)
                  minus commode
               frumentum commeatumque
                  sibi
               supportari,
            (in dies) /hostium numerum/
         augeri,
   ^non cunctandum
existimavit
      [quin pugnâ decertaret.]^

   \Hâc rê (ad consilium) delatâ\,
   [ubi
      omnes
         idem
      sentire
   intellexit,]
posterum diem
   pugnae
constituit.

top

3.24

   <Prima luce>
      \productis omnibus copiis\
      \duplici acie instituta\,
      \auxiliis (in mediam aciem) coniectis\,
   [quid~
      hostes
         ~consilii
   caperent]
expectabat.

Illi,
   [etsi
         (propter
            multitudinem
            et
            /veterem belli gloriam/
            /paucitatemque nostrorum/)
      se tuto dimicaturos
   existimabant,]

      tamen
   tutius esse
arbitrabantur
            \obsessis viis\
            \commeatu intercluso\
         (sine vulnere)
      victoriâ
   potiri,

et
      [si
            (propter /inopiam rei frumentariae/)
         Romani
         ^se recipere
      coepissent,^]
      {impeditos
         (in agmine)
      et
         (sub sarcinis)}
      <infirmiores animo>
   adoriri
cogitabant.

   \Hoc consilio probato (ab ducibus),\
   \productis Romanorum copiis\,
sese
   castris
tenebant.

   \Hac re perspecta\
Crassus,
      [cum
               <sua cunctatione>
               atque
               </opinione timoris/>
            hostes
            nostros milites
               {alacriores (ad pugnandum)}
         effecissent
         atque
            /omnium voces/
         audirentur
                  expectari diutius
               non oportere
                     quin (ad castra) iretur,
   |cohortatus suos|
         \omnibus cupientibus\
      (ad /hostium castra/)
contendit.

top

3.25

      Ibi
   {cum
         ALII
         fossas
      complerent,
         ALII
            \multis telis coniectis\
         defensores
            <vallo munitionibusque>
      depellerent,
         auxiliaresque,
               [quibus
                        (ad pugnam)
                     non multum
                  Crassus
               confidebat,]
            \lapidibus telisque subministrandis\
            et
            \(ad aggerem)
               caespitibus comportandis\
            /speciem atque opinionem
               pugnantium/
         praeberent,}
   [cum item
         (ab hostibus)
         constanter ac non timide
      pugnaretur
         |telaque
               ^(ex loco superiore)
            missa^|
            non frustra
      acciderent,]
equites
      \circumitis /hostium castris/\
   Crasso
renuntiaverunt
      non <eâdem> esse <diligentiâ>
      (ab decumana porta)
   castra
   munîta
      facilemque aditum
   habere.

top

3.26

Crassus
      |/equitum praefectos/
   cohortatus,|
         [ut
               <magnis praemiis
               pollicitationibusque>
            suos
         excitarent,]
[quid
fieri
vellet]
ostendit.

Illi,
   [ut erat imperatum,]
      \eductis iis cohortibus
         [quae
               |praesidio castris
            relictae|
            intritae (ab labore)
         erant,] \
      et
      \longiore itinere circumductis,\
   [ne
         (ex /hostium castris/)
      conspici
   possent,]
      \/omnium oculis mentibusque/
            (ad pugnam) intentis\
   celeriter
   (ad eas
      [quas diximus]
   munitiones)
pervenerunt

atque
      \his prorutis\
   PRIUS
      (in /hostium castris/)
constiterunt
   {QUAM
         plane
         (ab his)
      videri
      aut
      [/quid rei/ gereretur]
      cognosci
   posset.}

   Tum vero
         \clamore (ab ea parte) audito\
nostri
         \redintegratis viribus\,
      [quod
            plerumque
            (in /spe victoriae/)
         accidere
      consuevit,]
      ^acrius
   impugnare
coeperunt.^

Hostes
   |undique circumventi|
      \desperatis omnibus rebus\
   se
      (per munitiones)
   deicere
   et
         ^fugâ
      salutem
   petere^
contenderunt.

      |Quos~|
equitatus
      |~<apertissimis campis>
   consectatus|
         \ (ex /milium L numero/),
            [quae
                  (ex Aquitania Cantabrisque)
               convenisse
            constabat,]
      vix quartâ parte relictâ\,
   <multâ nocte>
se
   (in castra)
recepit.

top

3.27

      \Hâc auditâ pugnâ\
/maxima pars Aquitaniae/
sese
   Crasso
dedidit

obsidesque
   ultro
misit;

   (quo in numero)
fuerunt
Tarbelli, Bigerriones, Ptianii,
Vocates, Tarusates, Elusates,
Gates, Ausci, Garumni,
Sibusates, Cocosates:

paucae ultimae nationes
      |/anni tempore/
   confisae,|
   [quod hiems suberat,]
id
   facere
neglexerunt.

top

3.28

   <Eodem fere tempore>
Caesar,
   [etsi
      prope
   exacta
         iam
      aestas
   erat,]
   tamen,
      [quod
            \omni Gallia pacatâ\
         Morini Menapiique
      supererant,]
            [qui
               (in armis)
            essent
            neque
                  (ad eum)
                  umquam
               legatos
                  (de pace)
            misissent,]
   |arbitratus
         id bellum
            celeriter
      confici posse|
   eo
exercitum
duxit;

qui
   ^<LONGE ALIA ratione>
      AC reliqui Galli^
^bellum
   gerere^
coeperunt.

      Nam
   {quod
   intellegebant
         maximas nationes,
                  [quae
                     proelio
                  contendissent,]
         pulsas superatasque esse,}
continentesque silvas
ac
paludes
habebant,

      eo
   se
suaque omnia
contulerunt.

   (Ad /quarum initium silvarum/)
      [cum
            Caesar
         pervenisset
            castraque munire
         instituisset
            neque hostis interim
         visus esset,]
      \dispersis (in opere) nostris\
   subito
      (ex /omnibus partibus silvae/)
evolaverunt
et
   (in nostros)
impetum
fecerunt.

Nostri
      celeriter
arma
ceperunt

eosque
   (in silvas)
repulerunt

et
      \compluribus interfectis\
      |longius
      <impeditioribus locis>
   secuti|
paucos
   (ex suis)
deperdiderunt.

top

3.29

      <Reliquis deinceps diebus>
Caesar
   ^silvas caedere
instituit,^

et
   [ne
      quis~
               ^inermibus
               imprudentibusque
            militibus^
         (ab latere)
      ~impetus
      fieri
   posset,]
omnem eam materiam
   [quae erat caesa]
   conversam (ad hostem)
conlocabat

et
      (pro vallo)
      (ad utrumque latus)
extruebat.

   <Incredibili celeritate>
   \magno spatio <paucis diebus> confecto\,
      [cum
            iam pecus
            atque
            extrema impedimenta
               (a nostris)
         tenerentur,
            ipsi
            densiores silvas
         peterent,]
   /eius modi~/
sunt
/~tempestates/
consecutae
   [uti
      opus
         <necessario>
   intermitteretur
   et
         </continuatione imbrium/>
         ^diutius
            (sub pellibus)^
      milites
      contineri
   non possent.

      Itaque
   \vastatis /omnibus eorum agris/\,
   \vicis aedificiisque incensis\,
Caesar
exercitum
reduxit
et
   (in Aulercis Lexoviisque
   reliquis item civitatibus
      [quae
            proxime
         bellum
      fecerant,])
   (in hibernis)
conlocavit.

  


  

© Claude Pavur 1997 - 2009 at  Saint Louis University.

  

  

top
navigation bar latin teaching materials classics programs current course offerings faculty Latin, Greek, and Classical Humanities at SLU

  

  

pagekeeper