C.SALLUSTI CRISPI

BELLUM CATILINAE

TEXTUS ARTICULIS PLURIMIS

High Segmentation Acceleration Reader

Part 1 of 3.

  

Part I   Part II    Part III

 

AR Preface    Syntactical Compendium    AR Index

  

Translation in pari passu format: Kindle version

  


  

{ I }

    omnîs homines,
        [qui
            sese
        student
            /praestare
                ceteris animalibus/,]
        /summâ ope/
    niti
decet,
        [ne
            uitam
                silentio
        transeant]
            [ueluti pecora,]
                [quae
                    natura
                    {prona
                    atque
                        /uentri
                    oboedientia/}
                finxit.]

        sed
    /nostra omnis
uis/
    (in
        animo
        et
        corpore)
sita est:

    /animi
imperio,/
    /corporis
seruitio/
    magis
utimur;

ALTERUM
    nobis
        (cum dis,)
ALTERUM
        (cum beluis)
commune
est.

    quo
        mihi
    rectius
uidetur
                /ingeni
                QUAM
                uirium
            opibus/
        gloriam
    quaerere
    et,
                [quoniam
                    uita ipsa
                        {quâ fruimur}
                    breuis
                est,]
        /memoriam nostri/
            /quam maxime
        longam/
    efficere.

        nam
    /diuitiarum et formae
gloria/
fluxa atque fragilis
est,

uirtus
clara aeternaque
habetur.

        sed diu
magnum
    (inter mortalîs)
certamen
fuit,
        [/uine corporis/
        an
        /uirtute animi/
    res militaris
        magis
    procederet.]

    nam
ET
    [prius quam incipias]
consulto,
ET
    [ubi consulueris]
    /mature
facto/
opus est.

        ita
{utrumque
        /(per se)
    indigens/}
/alterum
    {alterius
auxilio}/
eget.

{ II }

        igitur
    initio
reges
                ---nam
            (in terris)
        /nomen imperi/
        id
        primum
        fuit---
    diuersi
PARS
ingenium,
ALII
corpus
exercebant:

        etiam tum
/uita hominum/
        (sine cupiditate)
agitabatur;

sua
    cuique
        /satis
placebant/.

    [postea uero quam
            /(in Asia)
        Cyrus,/
            /(in Graecia)
        Lacedaemonii et Athenienses/
    coepere
            /urbîs atque nationes
        subigere,/
            /{libidinem dominandi}
            {causam belli}
        habere,/
            /maximam gloriam
                (in maximo imperio)
        putare,/]

            tum demum
        /periculo atque negotiis/
compertum est
    (in bello)
    plurimum
ingenium
posse.

    [quod si
                /regum
                atque
                imperatorum
            {animi
        uirtus}/
            (in pace)
            ita
                [ut (in bello)]
    ualeret,]
    /aequabilius
    atque
    constantius/
sese
res humanae
haberent,

    NEQUE
    /aliud
        alio
    ferri/
    NEQUE
    /mutari ac misceri
    omnia/
cerneres.

        nam
imperium
    facile
    /iis artibus/
retinetur,
        [quibus
            initio
        partum est.]

        uerum
    [ubi
            (pro labore)
        desidia,
            (pro
                continentia
                et
                aequitate)
        libido atque superbia
    inuasêre,]
fortuna
    simul
    (cum moribus)
immutatur.

        ita
imperium
            semper
    (ad optimum quemque)
    (a minus bono)
transfertur.

    [quae
        homines
    arant
    nauigant
    aedificant,]
uirtuti
omnia
parent.

        sed
multi mortales,
    /dediti
        uentri
        atque
        somno,/
    indocti
    incultique
uitam
    [sicuti peregrinantes]
transiere;

    quibus
        profecto
            (contra naturam)
corpus
    uoluptati,
anima
    oneri
fuit.

    /eorum~/
ego
/~uitam mortemque/
    iuxta
aestimo,
    [quoniam
            (de utrâque)
    siletur.]

        uerum enim uero
is
        demum
    mihi
    uiuere
    atque
    /frui
        animâ/
uidetur,
    [qui
            /aliquo negotio
        intentus/
            /praeclari facinoris
            aut
            artis bonae
        famam/
    quaerit.]

        sed
            (in /magnâ copiâ rerum/)
    {aliud alii}
natura
iter
ostendit.

{ III }

pulchrum
est
bene facere
    rei publicae,

        etiam
bene dicere
haud absurdum
est;

        UEL pace
        UEL bello
    /clarum
    fieri/
licet;

    ET
    [qui fecêre]
    ET
    [qui
        /facta aliorum/
    scripsêre,]
multi
laudantur.

            ac mihi quidem,
    [tametsi
                /haudquaquam
            par
        gloria/
    sequitur
        /scriptorem et auctorem
            rerum,/]
    tamen
            (in primis)
arduum
uidetur
    /res gestas
scribere:/

        primum
    [quod
        facta
            dictis
    exaequanda sunt;]

        dein
    [quia
        plerique
            {quae delicta reprehenderis}
                /maleuolentiâ et inuidiâ
            dicta/
    putant,]

    [ubi
        (de
            /magnâ uirtute
            atque
            gloriâ
                bonorum/)
    memores,]
[quae
        sibi
    quisque
    /facilia factu/
putat,]
    /aequo animo/
accipit,

        supra
    ea
    [ueluti ficta]
        (pro falsis)
ducit.

        sed
ego adulescentulus
        initio,
            [sicuti plerique,]
    studio
        (ad rem publicam)
latus sum,

        ibique
    mihi
multa aduersa
fuêre.

        nam
    (pro pudore,)
    (pro abstinentia,)
    (pro uirtute)
audacia
largitio
auaritia
uigebant.

        [quae
    TAMETSI
        animus
    aspernabatur
            /insolens
                malarum artium,/]
            TAMEN
    (inter tanta uitia)
inbecilla aetas
        /ambitione
    corrupta/
tenebatur;

        ac
me,
    [cum
        (ab /relicuorum malis moribus/)
     dissentirem,]
        NIHILO MINUS
    /honoris
cupido eadem/
    [quae
        ceteros]
fama atque inuidia
uexabat.

{ IV }

            igitur
        [ubi
            animus
                (ex
                    multis miseriis
                    atque
                    periculis)
        requieuit
        et
                mihi
            relicuam aetatem
                    (a re publica)
                procul
            habendam
        decreui,]
NON fuit
consilium
        /socordiâ atque desidiâ/
    bonum otium
conterere,

            neque uero
        /agrum colendo
        aut
        uenando,/
            /seruilibus officiis
        intentum/
    {aetatem
agere;}

        sed
    (a
        quo incepto
        studioque)
me
ambitio mala
detinuerat,

        /eodem
    regressus/
statui
        /res gestas
            populi Romani/
            carptim,
                [ut
                    quaeque
                        /memoriâ
                    digna/
                uidebantur,]
    perscribere,

    [eo magis quod
            mihi
            (a
                spe
                metu
                /partibus
                    rei publicae/)
        animus
        liber
    erat.]

                igitur
            (de Catilinae coniuratione)
        [quam uerissime
        potero]
    {paucis
absoluam;}

        nam
id facinus
    (in primis)
ego
memorabile
existimo
        /sceleris atque periculi
    nouitate./

    (de /cuius hominis moribus/)
pauca
    PRIUS
explananda sunt,
    [QUAM
        /initium narrandi/
    faciam.]

{ V }

L.~Catilina,
        /nobili genere
    natus,/
fuit
    /magna ui
        ET animi
        ET corporis,/
    sed
    /ingenio
        malo
        prauoque./

    huic
        (ab adulescentia)
/bella intestina
caedes,
rapinae
discordia ciuilis/
grata
fuêre,

    ibique
iuuentutem suam
exercuit.

corpus
/patiens
    inediae
    algoris
    uigiliae,/
        [(supra quam)
                cuiquam
            credibile
        est.]

animus
/audax
subdolus
uarius,/

    /{cuius~ rei ~libet}
simulator ac dissimulator,/
    /alieni
appetens,/
    /sui
profusus,/
ardens
    (in cupiditatibus;)

/satis
    eloquentiae,/
    /sapientiae
parum./

    /uastus
animus/
immoderata
incredibilia
nimis alta
        semper
cupiebat.

hunc
        (post /dominationem L.~Sullae/)
/libido maxima~/
inuaserat
    /~rei publicae capiendae;/

        neque
        [id
    /quibus modis/
    assequeretur,]
        [dum
            sibi
        regnum
        pararet,]
    /quicquam
        pensi/
habebat.

agitabatur
    magis magisque
        (in dies)
animus ferox
    /inopiâ
        rei familiaris/
    et
    /conscientiâ
        scelerum,/
        [quae
            utraque
                /iis artibus/
        auxerat,]
                [quas
                    supra
                memoraui.]

incitabant
            praeterea
    /corrupti ciuitatis
mores,/
    [quos
            /pessima
            ac
            diuersa (inter se)
        mala,/
        luxuria atque auaritia,
    uexabant.]

res ipsa
    hortari
uidetur,
    [quoniam
            (de /moribus ciuitatis/)
        tempus
    admonuit,]
        supra
    repetere
    ac
                paucis
        /instituta maiorum/
            /domi militiaeque,/
        [quo modo
            rem publicam
        habuerint]
        [quantamque
        reliquerint,]
            [ut
                        paulatim
                    immutata
                        (ex
                            pulcherrima
                            atque
                            optima)
                pessima
                ac
                flagitiosissima
            facta sit,]
    disserere.

{ VI }

urbem Romam,
        [sicuti ego accepi,]
condidêre
atque
habuêre
        initio
Troiani,
    [qui
                /Aenea duce/
        profugi
            /sedibus incertis/
    uagabantur,]
et
            (cum his)
Aborigines,
{/genus hominum/
    agreste,
        (sine legibus,)
        (sine imperio,)
    liberum
    atque
    solutum.}

        [hi
    postquam
            (in una moenia)
    conuenêre,
            /dispari genere,/
            /dissimili lingua,/
                /{alius
                    alio more}
            uiuentes,/]
/incredibile
    memoratu/
est
[QUAM facile
coaluerint:]

        ita breui
/multitudo
    diuersa atque uaga/
        concordiâ
ciuitas
facta erat.

        sed
    [postquam
        {/res eorum/
            /ciuibus
            moribus
            agris
        aucta/}
            /satis
        prospera/
            /satisque
        pollens/
    uidebatur,]
    [sicuti
            /pleraque mortalium/
    habentur,]
inuidia
    (ex opulentiâ)
orta est.

        igitur
reges
populique finitimi
    bello
temptare,

/pauci
        (ex amicis)/
    auxilio
esse:

        nam
ceteri
        /metu
    perculsi/
        /(a periculis)
aberant./

        at
Romani
        /domi militiaeque
    intenti/
festinare,

parare,

alius
alium
hortari,

    hostibus
    /obuiam
ire,/

/libertatem
patriam
parentisque/
    armis
tegere.

            post
        [ubi
            pericula
                uirtute
        propulerant,]
    sociis atque amicis
auxilia
portabant,

        /MAGISQUE
        dandis
        QUAM
        accipiendis
    beneficiis/
amicitias
parabant.

imperium legitimum,
/nomen imperi regium/
habebant.

delecti,
    [quibus
        /corpus
                annis
            infirmum,/
        /ingenium
                sapientiâ
            ualidum/
    erat,]
    rei publicae
consultabant:

hi
    UEL aetate
    UEL /curae similitudine/
patres
appellabantur.

        post
    [ubi
        regium imperium,
            {quod
                    initio
                conseruandae libertatis
                atque
                augendae rei publicae
            fuerat,}
            (in
                superbiam
                dominationemque)
        se
    conuertit,]
    /immutato more/
annua imperia
binosque imperatores
    sibi
fecêre:

            eo modo
        minime
    posse
putabant
        (per licentiam)
    insolescere
animum humanum.

{ VII }

        sed
        /ea tempestate/
coepêre
        se
quisque
            magis
    extollere
            magisque
        ingenium
            (in promptu)
    habere.

        nam
    regibus
boni QUAM mali
suspectiores
sunt,

        semperque
    iis
aliena uirtus
formidulosa
est.

            sed
        ciuitas
/incredibile
    memoratu/
est
    /adeptâ libertate/
[quantum
    breui
creuerit:]

/tanta cupido
    gloriae/
incesserat.

        iam primum
iuuentus,
    [simul ac
        /belli patiens/
    erat,]
        (in castris)
        (per laborem)
/usum militiae/
discebat,

    MAGISQUE
        (in
            decoris armis
            et
            militaribus equis)
    QUAM
        (in
            scortis
            atque
            conuiuiis)
libidinem
habebant.

            igitur
    talibus uiris
NON
labor
insolitus,

NON
locus ullus
asper aut arduus
erat,

NON
armatus hostis
formidulosus:

uirtus
omnia
domuerat.

        sed
    /gloriae
maximum certamen/
        (inter ipsos)
erat:

    se
quisque
        /hostem
    ferire,/
        /murum
    ascendere,/
    conspici,
        [dum
            tale facinus
        faceret,]
properabat.

    eas
    diuitias,
    eam
    /bonam famam
    magnamque nobilitatem/
putabant.

    /laudis
auidi,/
    /pecuniae
liberales/
erant;

gloriam ingentem,
diuitias honestas
uolebant.

    memorare
possum,
    [(quibus in locis)
        /maximas hostium copias/
        populus Romanus
            /parua manu/
    fuderit,]
    [/quas urbîs
                naturâ
            munitas/
        pugnando
    ceperit,]
        [ni
            ea res
                longius
            nos
                (ab incepto)
        traheret.]

{ VIII }

        sed profecto
fortuna
        (in omni re)
dominatur;

ea
res cunctas
    (ex libidine)
    MAGIS QUAM
    (ex uero)
celebrat
obscuratque.

    /Atheniensium
res gestae,/
        [sicuti ego aestimo,]
    /satis
amplae
magnificaeque/
fuêre,
        uerum
    /aliquanto
minores/
        tamen
    [quam
        famâ
    feruntur.]

sed
    [quia
    prouenêre ibi
        /scriptorum magna ingenia,/]
        (per /terrarum orbem/)
    /Atheniensium
facta/
        (pro maximis)
celebrantur.

        ita
    eorum
        [qui fecêre]
uirtus
tanta
habetur,
    [quantum
            eam
                uerbis
    potuêre
        extollere
        praeclara ingenia.]

        at
    populo Romano
        numquam
ea copia
fuit,
    [quia
            prudentissimus
        quisque
            maxime negotiosus
    erat,]

ingenium
nemo
        (sine corpore)
exercebat,

optimus quisque
    /facere
    QUAM
    dicere,/
        {/sua~/
            (ab aliis)
        /~bene facta/
    laudari}
    QUAM
    ipse
            aliorum
    narrare
malebat.

{ IX }

            igitur
        /domi militiaeque/
boni mores
colebantur;

concordia
maxima,
minima
auaritia
erat;

ius
bonumque
        (apud eos)
    NON
    legibus
    MAGIS QUAM
    naturâ
ualebat.

iurgia
discordias
simultates
    (cum hostibus)
exercebant,

ciues
    (cum ciuibus)
    (de uirtute)
certabant.

    {(in /suppliciis deorum/)
magnifici,}
    /domi
parci,/
    /(in amicos)
fideles/
erant.

    /duabus his artibus,/
    /audaciâ
        (in bello,)/
        /[ubi pax euenerat]
    aequitate,/
seque
remque publicam
curabant.

        /quarum rerum~/
ego
/~maxima documenta/
haec
habeo,
    [quod
        (in bello)
            saepius
    uindicatum est
        (in eos,)]
            [qui
                (contra imperium)
                (in hostem)
            pugnauerant]
            [quique
                        tardius
                    /reuocati proelio/
            excesserant,]
            QUAM
            [qui
                    /signa
                relinquere/
                aut
                        pulsi
                    loco
                cedere
            ausi erant;]

        (in pace)
            uero
    [quod
            /beneficiis
            MAGIS QUAM
            metu/
        imperium
    agitabant
    et
            /acceptâ iniuriâ/
        ignoscere
        QUAM
        persequi
    malebant.]

{ X }

        sed
    [ubi
            /labore atque iustitiâ/
        res publica
    creuit,

        reges magni
                bello
    domiti,

        nationes ferae
        et
        populi ingentes
        /ui
    subacti,/

        Carthago
            /aemula
                imperi Romani/
            (ab stirpe)
    interiit,

        cuncta maria terraeque
    patebant,]

    saeuire
fortuna
    ac
    /miscere
        omnia/
coepit.

        [qui
            labores,
            pericula,
                /dubias
                atque
                asperas
            res/
                facile
        tolerauerant,]
    iis
otium
diuitiaeque,
    /optanda alias,/
    oneri miseriaeque
fuêre.

            igitur primo
    /pecuniae,
        deinde
    imperi
cupido/
creuit:

ea
        [quasi
    /materies
        omnium malorum/]
fuêre.

        namque
auaritia
/fidem
probitatem
ceterasque artîs bonas/
subuertit;

        (pro his)
superbiam,
crudelitatem,
    /deos
neglegere,/
    /omnia
    uenalia
habere/
edocuit.

ambitio
multos mortalîs
    falsos
    fieri
subegit,

        /ALIUD
            clausum
                (in pectore,)/
        /ALIUD
                (in lingua)
            promptum/
    habere,

        amicitias inimicitiasque
            NON
            (ex re,)
            SED
            (ex commodo)
    aestimare,

        /MAGISQUE
        uultum
        QUAM
        ingenium/
        bonum
    habere.

haec
        primo paulatim
crescere,
        interdum
uindicari;

        post
    [ubi
        contagio
            {quasi pestilentia}
    inuasit,]
ciuitas
immutata,

imperium
    (ex
        iustissimo
        atque
        optimo)
crudele intolerandumque
factum.

{ XI }

            sed primo
MAGIS ambitio
QUAM auaritia
/animos hominum/
exercebat,
    [quod
            tamen
        uitium
            (propius uirtutem)
    erat.]

        nam
/gloriam
honorem
imperium/
bonus et ignauus
        aeque
    sibi
exoptant;

        sed
ille
    /uerâ uiâ/
nititur,
            [huic
        quia
            bonae artes
        desunt,]
    /dolis atque fallaciis/
contendit.

auaritia
    /pecuniae
studium/
habet,
        [quam
            nemo sapiens
        concupiuit:]

ea
    [quasi
        /uenenis malis/
    inbuta]
corpus
animumque uirilem
effeminat,

        semper
infinita et insatiabilis
est,

    NEQUE copiâ
    NEQUE inopiâ
minuitur.

        sed
    [postquam
        L.~Sulla
                    /armis
                receptâ re publicâ/
            bonis initiis
        malos euentus
    habuit,]

rapere omnes,

trahere,

domum
alius,
alius
agros
cupere,

NEQUE modum
NEQUE modestiam
uictores
habere,

    /foeda
    crudeliaque
        (in ciuîs)
facinora/
facere.

        huc
accedebat,
    [quod
        L.~Sulla
        exercitum,
            {quem
                (in Asia)
            ductauerat,}
                [quo
                        sibi
                    fidum
                faceret,]
            (contra /morem maiorum/)
            luxuriose
            nimisque liberaliter
    habuerat.]

/loca
    amoena,
    uoluptaria/
            facile
        (in otio)
    /ferocîs militum animos/
molliuerant:

        ibi primum
insueuit
/exercitus populi Romani/
    amare,
    potare,
        /signa
        tabulas pictas
        uasa caelata
    mirari,/
        /ea
            priuatim et publice
    rapere,/
        /delubra
    spoliare,/
        /sacra profanaque
        omnia
    polluere./

        igitur
ii milites,
        [postquam
            uictoriam
        adepti sunt,]
/nihil reliqui/
    uictis
fecêre.

        quippe
secundae res
    /sapientium
animos/
fatigant:

        nedum
{illi
    /corruptis moribus/}
uictoriae
temperarent.

{ XII }

        [postquam
            diuitiae
                honori
            esse
        coepêre
        et
            eas
            /gloria
            imperium
            potentia/
        sequebatur,]
    hebescere
uirtus,
paupertas
        probro
    haberi,
innocentia
        (pro maleuolentia)
    duci
coepit.

        igitur
    (ex diuitiis)
iuuentutem
luxuria atque auaritia
    (cum superbia)
inuasêre:

rapere

consumere,

sua
    parui
pendere,

aliena
cupere,

pudorem
pudicitiam,
diuina atque humana
promiscua,
/nihil
    pensi/
neque moderati
habere.

    /operae
pretium
est,/
    [cum
        domos atque uillas
    cognoueris
                {(in /urbium modum/)
            exaedificatas,}]
uisere
    /templa deorum,/
        [quae
            nostri maiores,
                religiosissimi mortales,
        fecêre.]

        uerum
illi
/delubra deorum/
    pietate,
domos suas
    gloriâ
decorabant,

        neque
    uictis
quicquam
        (praeter /iniuriae licentiam/)
eripiebant.

        at
hi
        contra,
    ignauissimi homines,
        (per summum scelus)
omnia ea
    sociis
adimere,
        [quae
            fortissimi uiri
            uictores
        reliquerant:]

            [proinde quasi
        iniuriam
    facere,
    id
            demum
    esset
        /imperio
    uti./]

{ XIII }

        nam
    quid
ea
memorem,
    [[quae
            {nisi
                iis
                    [qui uidêre]}
            nemini
        credibilia
    sunt,]
        (a priuatis compluribus)
    subuersos
        montîs,
        maria
    constrata
    esse?

        quibus
    mihi
uidentur
        /ludibrio
    fuisse/
diuitiae:

        quippe
[quas
        /honeste
    habere/
licebat,]
    /abuti
        (per turpitudinem)/
properabant.

        sed
/libido
    stupri
    ganeae
    ceterique cultûs/
    non minor
incesserat:

uiri
muliebria
pati,
mulieres
pudicitiam
    (in propatulo)
habere;

        (uescendi causa)
    /terrâ marique/
omnia
exquirere;

dormire
    [prius quam
            /somni
        cupido/
    esset;]

NON famem
AUT sitim,
NEQUE frigus
NEQUE lassitudinem
opperiri,

sed
ea omnia
    luxu
antecapere.

haec
iuuentutem,
    [ubi
        familiares opes
    defecerant,]
    (ad facinora)
incendebant:

animus
    /inbutus
        malis artibus/
    haud facile
libidinibus
carebat;

        eo profusius
        /omnibus modis/
    /quaestui
    atque
    sumptui/
deditus erat.

{ XIV }

        (in
                tantâ
                tamque corruptâ
            ciuitate)
Catilina,
        [id
            quod
                /factu
            facillimum/
        erat,]
        /omnium
    flagitiorum
    atque
    facinorum
        (circum se)
        [tamquam stipatorum]
cateruas/
habebat.

        nam
[quicumque
    impudicus, aleator, ganeo
        manu
        uentre
        pene
    bona patria
lacerauerat,]

[quique
    alienum aes grande
conflauerat,]
    [quo
        flagitium aut facinus
    redimeret,]

            praeterea
    omnes
            undique
parricidae
sacrilegi
    {/conuicti
        iudiciis/
    aut
            /(pro factis)
        iudicium
    timentes,/}

            (ad hoc)
[quos
    manus atque lingua
        /periurio
        aut
        sanguine ciuili/
alebat,]

            postremo
omnes
    [quos
        flagitium
        egestas
        conscius animus
    exagitabat,]
ii
    Catilinae
proximi familiaresque
erant.

    [quod si
        quis
                    /etiam
                (a culpa)
            uacuus/
        (in amicitiam eius)
    inciderat,]
    {/cottidiano usu/
    atque
    illecebris}
            facile
/par
similisque
    ceteris/
efficiebatur.

        sed maxime
    /adulescentium
familiaritates/
appetebat:

/eorum animi/
        {molles
            etiam
        et
            /aetate
        fluxi/}
    dolis
        haud difficulter
capiebantur.

        nam
    [ut
        /cuiusque studium/
        (ex aetate)
    flagrabat,]
    ALIIS
scorta
praebere,

    ALIIS
canes atque equos
mercari;

        postremo
NEQUE
sumptui
NEQUE
modestiae suae
parcere,
    [dum
        illos
        /obnoxios
        fidosque
            sibi/
    faceret.]

scio
    fuisse
    nonnullos,
        [qui
                ita
        existimarent
            iuuentutem
                    {quae
                        /domum Catilinae/
                    frequentabat,}
                    /parum honeste
                pudicitiam/
            habuisse;]

        sed
    (ex aliis rebus)
        MAGIS QUAM
            [quod
                cuiquam
            id
            compertum foret,]
haec fama
ualebat.

{ XV }

        iam primum
adulescens Catilina
multa nefanda stupra
fecerat,
    (cum uirgine nobili,)
    (cum /sacerdote Vestae,/)
alia huiusce modi
    (contra ius fasque.)

        postremo
    {captus
        /amore Aureliae Orestillae,/
                    [(cuius~
                praeter ~formam)
                    nihil umquam
            bonus
            laudauit,]}
    [quod
        ea
        nubere
            illi
    dubitabat
            {timens
                priuignum
                    /adulta aetate,/}]
    (pro certo)
creditur
            /necato filio/
        /uacuam~/
        domum
            /~scelestis nuptiis/
    fecisse.

quae quidem res
    mihi
        (in primis)
uidetur
    /causa~/
    fuisse
            /~facinus
        maturandi./

        namque
{animus
    impurus,
        /dis hominibusque
    infestus,/}
        /NEQUE
        uigiliis
        NEQUE
        quietibus/
    sedari
poterat:

        ita
conscientia
mentem excitam
uastabat.

        igitur
colos
exanguis,

foedi
oculi,

/citus
    MODO,
    MODO
tardus
incessus:/

        prorsus
    (in facie uultuque)
uecordia
inerat.

{ XVI }

        sed
iuuentutem,
    [quam,
        {ut supra diximus,}
    illexerat,]
        /multis modis/
mala facinora
edocebat.

        (ex illis)
/testîs signatoresque
    falsos/
commodare;

/fidem
fortunas
pericula/
uilia
habere;

        post
    [ubi
            /eorum
        famam atque pudorem/
    attriuerat,]
maiora alia
imperabat.

    [si
        /causa peccandi/
            (in praesens)
            minus
    suppetebat,]
    nihilo minus
insontîs
    [sicuti sontîs]
circumuenire,
iugulare:

        scilicet
    [ne
            (per otium)
    torpescerent
        manus aut animus,]
    gratuito potius
malus atque crudelis
erat.

        /his amicis sociisque
    confisus/
Catilina,
    SIMUL
    [quod
        aes alienum
            (per omnîs terras)
        ingens
    erat]
    ET
    [quod
        plerique Sullani milites,
                /largius
                suo
            usi,/
                /rapinarum
                et
                uictoriae ueteris
            memores/
    ciuile bellum
    exoptabant,]
    /opprimendae rei publicae
consilium/
cepit.

        (in Italia)
nullus exercitus,

Cn.~Pompeius
        (in extremis terris)
bellum
gerebat;

    /ipsi
            consulatum
        petenti/
magna spes,

senatus
    /nihil
        sane
intentus:/

tutae tranquillaeque
res omnes,

    sed
ea
    prorsus
/opportuna
    Catilinae./

{ XVII }

            igitur
        /circiter Kalendas Iunias/
        /L.~Caesare et C.~Figulo
        consulibus/
        primo
singulos
appellare;

hortari
ALIOS,

ALIOS
temptare;

opes suas,
imparatam rem publicam,
/magna praemia coniurationis/
docere.

        [ubi
                satis
        explorata sunt
            {quae uoluit,}]
    (in unum)
omnîs
conuocat,
    [quibus
        maxima necessitudo
        et
        /plurimum audaciae/
    inerat.]

        eo
conuenêre
    senatorii ordinis
P.~Lentulus Sura,
P.~Autronius,
L.~Cassius Longinus,
C.~Cethegus.
P.~et Ser. Sullae Ser. filii,
L.~Vargunteius,
Q.~Annius,
M.~Porcius Laeca,
L.~Bestia,
Q.~Curius;

            praeterea
        (ex equestri ordine)
M.~Fuluius Nobilior,
L.~Statilius,
P.~Gabinius Capito,
C.~Cornelius;

        (ad hoc)
/multi
    (ex coloniis et municipiis)/
    /domi
nobiles./

erant
            praeterea
    complures
        paulo occultius
        /consili huiusce
    participes
nobiles,/
    [quos
        MAGIS
        /dominationis spes/
    hortabatur
        QUAM
        inopia
        aut
        alia necessitudo.]

        ceterum
/iuuentus pleraque,
        sed
            maxime
    nobilium/
    /Catilinae
inceptis/
fauebat:

quibus
        (in otio)
            UEL magnifice
            UEL molliter
    uiuere
copia
erat;

incerta
    (pro certis,)
bellum
QUAM
pacem
malebant.

fuêre
            item
        /eâ tempestate/
[qui
crederent
    M.~Licinium Crassum
    /non ignarum
        eius consili/
    fuisse:]

            [quia
                Cn.~Pompeius,
                    /inuisus ipsi,/
            magnum exercitum
            ductabat,]
        /cuiusuis opes/
    {uoluisse
            (contra /illius potentiam/)
        crescere,}

        simul confisum,
                    [si
                        coniuratio
                    ualuisset,]
                    facile
                    (apud illos)
            principem
            se
            fore.

{ XVIII }

        sed antea item
coniurauêre
pauci
    (contra rem publicam,)
    [in quibus
        Catilina
    fuit.]

(de qua)
    [/quam uerissime/
    potero]
dicam.

        /L.~Tullo et M'.Lepido
        consulibus/
P.~Autronius et P.~Sulla
    designati consules
        {/legibus ambitus/
    interrogati}
poenas
dederant.

        post paulo
Catilina
        /pecuniarum repetundarum
    reus/
prohibitus erat
        /consulatum
    petere,/
        [quod
            (intra legitimos dies)
                profiteri
        nequiuerat.]

erat
        /eodem tempore/
Cn.~Piso,
adulescens nobilis,
    summae audaciae,
    egens,
    factiosus,
    [quem
            (ad
                    perturbandam
                rem publicam)
        inopia
        atque
        mali mores
    stimulabant.]

        (cum hoc)
Catilina et Autronius
        (circiter Nonas Decembris)
        /consilio communicato/
parabant
        (in Capitolio)
            /Kalendis Ianuariis/
    L.~Cottam et L.~Torquatum
    consules
    interficere,

    ipsi
            /fascibus correptis/
        Pisonem
            (cum exercitu)
            (ad
                obtinendas duas Hispanias)
    mittere.

                /eâ re cognitâ/
            rursus
        (in Nonas Februarias)
/consilium caedis/
transtulerant.

        iam tum
    /NON
            consulibus
    MODO,/
    SED
            plerisque senatoribus
perniciem
machinabantur.

    [quod
        ni
            Catilina
        maturasset
                    (pro curia)
                signum
                    sociis
            dare,]
    /eo die/
        (post conditam urbem Romam)
pessimum facinus
patratum foret.

    [quia
            /nondum frequentes
        armati/
    conuenerant,]
ea res
consilium
diremit.

{ XIX }

        postea
Piso
        (in citeriorem Hispaniam)
quaestor
    (pro praetore)
missus est
        /annitente Crasso,/
            [quod
                eum
                /infestum inimicum
                    Cn.~Pompeio/
            cognouerat.]

        neque tamen
senatus~
prouinciam
    ~inuitus
dederat,

        quippe
    foedum hominem
            /(a re publica)
        procul/
    esse
uolebat,
    SIMUL
    [quia
        boni complures
            praesidium
                (in eo)
    putabant
    ET
            iam tum
        /potentia Pompei/
        formidulosa
    erat.]

        sed
is Piso
    (in prouincia)
    (ab equitibus Hispanis,)
        [quos
            (in exercitu)
        ductabat,]
    /iter
faciens/
occisus est.

sunt
[qui
    ita
dicant
            /imperia eius
                iniusta
                superba
                crudelia/
    barbaros
    nequiuisse
        pati;]

alii
            autem,
    /equites illos,
        Cn.~Pompei/
    ueteres fidosque clientîs,
        /uoluntate eius/
    Pisonem
    aggressos:

            numquam
    Hispanos
                praeterea
            tale facinus
    fecisse,
    sed
        imperia saeua multa
            antea
        perpessos.

nos
eam rem
    (in medio)
relinquemus.

    (de superiore coniuratione)
satis
dictum.

{ XX }

Catilina
    [ubi
        eos,
            {quos
                paulo ante
            memoraui,}
        conuenisse
    uidet,]
    [tametsi
            (cum singulis)
        multa
                saepe
    egerat,]
        tamen
            /(in rem)
        fore
    credens
                uniuersos
            appellare
            et
            cohortari,/
    (in /abditam partem
            aedium/)
secedit

atque
        ibi
    /omnibus arbitris
        procul amotis/
/orationem
    huiusce modi/
habuit:


    '[ni
            uirtus
            fidesque uestra
        spectata
                mihi
        forent,]
            nequiquam
opportuna res
cecidisset;

spes magna,
dominatio
    (in manibus)
    frustra
fuissent,

        neque
ego
    (per
        ignauiam
        aut
        uana ingenia)
incerta
    (pro certis)
captarem.

        sed
    [quia
                /multis et magnis
            tempestatibus/
        uos
    cognoui
        fortîs
        fidosque mihi,]
    eo
animus
ausus est
            /maximum
            atque
            pulcherrimum
        facinus/
    incipere,

    SIMUL
    [quia
                    uobis
        eadem
            {quae
                    mihi
                bona malaque}
        esse
    intellexi;]

        nam
/idem
uelle/
atque
/idem
nolle,/
ea
        demum
    /firma
amicitia/
est.

        sed
ego
    [quae
        mente
    agitaui,]
omnes
        iam antea
    diuersi
audistis.

                ceterum
            mihi
        (in dies)
    magis
animus
accenditur,
    [cum considero,]
        [/quae condicio uitae/
        futura sit,]
            [nisi
                nosmet
                ipsi
            uindicamus
                    (in libertatem.)]

        nam
    [postquam
        res publica
            (in
                    /paucorum potentium
                ius
                atque
                dicionem/)
    concessit,]
        semper
        illis
reges
tetrarchae
uectigales
esse,

populi
nationes
stipendia
pendere;

ceteri omnes,
strenui boni,
nobiles atque ignobiles,
uulgus
fuimus
        (sine gratia,)
        (sine auctoritate,)
        /iis
    obnoxii,/
            [quibus,
                    {si
                        res publica
                    ualeret,}
                formidini
            essemus.]

        itaque
    omnis
gratia
potentia
honor
diuitiae
        (apud illos)
sunt
aut
        [ubi illi uolunt;]

    nobis
reliquêre
/pericula
repulsas
iudicia
egestatem./

quae
    quo usque
        tandem
patiemini,
    o fortissimi uiri?

        nonne
/emori
    (per uirtutem)/
praestat
QUAM
/uitam
    miseram
    atque
    inhonestam,/
        [ubi
                /alienae superbiae
            ludibrio/
        fueris,]
    (per dedecus)
amittere?

        uerum enim uero,
        --pro
                /deum
                atque
                hominum
            fidem!/--
uictoria
        (in manu)
    nobis
est,

uiget
aetas,

animus
ualet;

        contra
    illis
        /annis atque diuitiis/
omnia
consenuerunt.

        tantummodo
incepto
opus
est,

cetera
res
expediet.

        etenim
/quis mortalium,/
        [cui
            uirile ingenium
        est,]
    tolerare
potest
            illis
        diuitias
        superare,
            [quas
            profundant
                (in
                        extruendo
                    mari
                    et
                    montibus
                        coaequandis,)]
            nobis
        /rem familiarem
                etiam
            (ad necessaria)/
        deesse?

    illos
        /binas aut amplius
    domos/
    continuare,

        nobis
    larem familiarem
        nusquam
    ullum
    esse?

         [cum
            tabulas
            signa
            toreumata
        emunt,
            noua
        diruunt,
            alia
        aedificant,
                    postremo
                /omnibus modis/
            pecuniam
        trahunt
        uexant,]
                tamen
            /summa libidine/
        /diuitias suas
    uincere/
nequeunt.

        at
    nobis
est
    domi
inopia,
    foris
aes alienum,

mala res,
spes multo asperior:

        denique
/quid reliqui/
habemus
        (praeter miseram animam)?

        quin igitur
expergiscimini?

en illa,
illa
    [quam
            saepe
    optastis]
libertas,
        praeterea
diuitiae
decus
gloria
    (in oculis)
sita sunt;

fortuna
omnia ea
    /uictoribus
praemia/
posuit.

{res
tempus
pericula
egestas
/belli spolia magnifica/
    [MAGIS QUAM
    oratio mea]}
uos
hortantur.

        /UEL
        imperatore
        UEL
        milite/
    me
utimini:

NEQUE
animus
NEQUE
corpus
    (a uobis)
aberit.

haec ipsa,
    [ut spero,]
        uobiscum
    unâ
consul
agam,
    [nisi
            forte
        me
        animus
    fallit
    et
        uos
            /seruire
            MAGIS QUAM
            imperare/
    parati
    estis.']

{ XXI }

    [postquam
    accepêre
        ea
        homines,]
            [quibus
                mala
                    abunde
                omnia
            erant,
            sed
                NEQUE
                res
                NEQUE
                spes bona ulla,]
        [tametsi
                illis
            /quieta mouere/
            magna merces
        uidebatur,]
        tamen
postulauêre
plerique,
    [ut proponeret,]
        [/quae condicio belli/
        foret,]
        [quae praemia
                armis
        peterent,]
        [/quid ubique
            opis aut spei/
        haberent.]

        tum
Catilina
polliceri
tabulas nouas,
/proscriptionem locupletium,/
magistratus,
sacerdotia,
rapinas,
alia omnia,
    [quae
        bellum
        atque
        /libido uictorum/
    fert;]

        praeterea
    esse
            (in Hispania citeriore)
    Pisonem,
            (in Mauretania)
            (cum exercitu)
    P.~Sittium Nucerinum,
        /consili sui
    participes;/

    petere
        consulatum
    C.~Antonium,
        [quem
                {sibi
            collegam}
            fore
        speraret,]
    hominem
    ET
    familiarem
    ET
        /omnibus necessitudinibus
    circumuentum;/

        (cum eo)
    se
    consulem
        /initium agendi/
    facturum.

        (ad hoc)
    maledictis
increpabat
omnîs bonos,

            {/suorum
        unum quemque/
    nominans}
laudare:

admonebat
ALIUM
    egestatis,
ALIUM
    cupiditatis suae,
COMPLURîS
    periculi aut ignominiae,
MULTOS
    uictoriae Sullanae,
    [quibus
        ea
            praedae
    fuerat.]

        [postquam
                /omnium
            animos/
            alacrîs
        uidet,]
    /cohortatus,
        [ut
            petitionem suam
                curae
        haberent,]/
conuentum
dimisit.

{ XXII }

fuêre
    /ea tempestate/
[qui
dicerent
    Catilinam
        /oratione habitâ,/]
        [cum
                (ad ius iurandum)
            /popularîs
                sceleris sui/
        adigeret,]
            /humani corporis
        {sanguinem
                uino
            permixtum
                (in pateris)}/
    circumtulisse:

            inde
            [cum
                    (post execrationem)
                omnes
            degustauissent,]
        [sicuti
                (in sollemnibus sacris)
            fieri
        consueuit,]
    aperuisse
        consilium suum,

    atque
        EO
    se
    fecisse,
        [QUO
                (inter se)
            fidi magis
        forent
                {alius alii}
                /tanti facinoris
            conscii./]

nonnulli
ficta
et haec
et multa
        praeterea
existimabant
    (ab iis,)
        [qui
                /Ciceronis
            inuidiam/
                {quae postea orta est}
            leniri
        credebant
                atrocitate
                    /sceleris eorum,/]
                        [qui
                            poenas
                        dederant.]

    nobis
ea res
        (pro magnitudine)
    parum
comperta est.

{ XXIII }

        sed
        (in ea coniuratione)
fuit
Q.~Curius,
    /natus
        haud obscuro loco,/
        /flagitiis atque facinoribus
    coopertus,/
    [quem
        censores
            senatu
                (probri gratia)
    mouerant.]

    huic homini
non minor uanitas
inerat
    QUAM audacia:

NEQUE
reticere
        [quae audierat,]
NEQUE
        suamet~
ipse
    ~scelera
occultare,
    PRORSUS
NEQUE
dicere
NEQUE
facere
/quicquam pensi/
habebat.

erat
ei
        (cum Fuluiâ,
            muliere nobili,)
    /stupri
uetus consuetudo./

            [cui
        cum
            minus gratus
        esset,]
            [quia
                    inopiâ
                minus largiri
            poterat,]
        repente
    glorians
        /maria montisque
    polliceri/
coepit
    et
    minari
            etiam ferro,
        [ni
            /sibi obnoxia/
        foret,]
            postremo
        ferocius
    agitare
        [QUAM solitus erat.]

        at
Fuluia
            /{insolentiae
        Curi}
    causâ cognitâ/
/tale periculum
        rei publicae/
haud occultum
habuit,

            sed
        /sublato auctore/
    (de Catilinae coniuratione)
[quae
    quoque modo
audierat]
    compluribus
narrauit.

ea res
        (in primis)
/studia hominum/
accendit
        (ad consulatum mandandum
            M.~Tullio Ciceroni.)

        namque antea
pleraque nobilitas
    inuidiâ
aestuabat,

et
        quasi pollui
    consulatum
credebant,
    [si
        eum
            /quamuis egregius
        homo nouus/
    adeptus foret.]

sed
    [ubi
        periculum
    aduenit,]
inuidia atque superbia
    /post
fuêre./

{ XXIV }

        igitur
            /comitiis habitis/
consules
declarantur
M.~Tullius et C.~Antonius.

quod factum
        primo
/popularîs
    coniurationis/
concusserat.

neque
        tamen
/Catilinae furor/
minuebatur,

        sed
    (in dies)
plura
agitare:

arma
        (per Italiam)
    /locis opportunis/
parare,

    {pecuniam
            suâ aut /amicorum fide/
        sumptam mutuam}
        Faesulas
        (ad Manlium quendam)
portare,
            [qui
                    postea
            /princeps~/
            fuit
                /~belli faciendi./]

                /ea tempestate/
            /plurimos
                cuiusque generis
        homines/
    adsciuisse
        sibi
dicitur,

    mulieres etiam aliquot,
        [quae
                PRIMO
            ingentîs sumptûs
                /stupro corporis/
        tolerauerant,
                POST
                    [ubi
                        aetas
                            /TANTUMMODO
                            quaestui
                            NEQUE
                            luxuriae
                        modum/
                    fecerat,]
            aes alienum grande
        conflauerant.]

        (per eas)
    se
Catilina
credebat
    posse
            seruitia urbana
        sollicitare,
                urbem
            incendere,
                /uiros earum/
            UEL
            adiungere
                    sibi
            UEL
            interficere.

{ XXV }

        sed
    (in iis)
erat
Sempronia,
    [quae
            /multa
                saepe
            uirilis audaciae
        facinora/}
    commiserat.]

haec mulier
    {genere atque formâ,
        praeterea
    uiro, liberis
    /satis
fortunata/}
fuit;

    /litteris
        Graecis
        Latinis
docta,/

    psallere
    et
    saltare
        elegantius
            [QUAM
            necesse est
                probae,]
    multa alia,
        [quae
            /instrumenta luxuriae/
        sunt.]

        sed
    ei
cariora
    semper
omnia
    [QUAM
        decus atque pudicitia
    FUIT;]

        [pecuniae an famae
            minus
        parceret,]
    haud facile
discerneres;

libido
    SIC
accensa,
    [UT
        SAEPIUS
    peteret
        uiros]
            [QUAM
            peteretur.]

        sed
ea
    saepe antehac
fidem
prodiderat,

creditum
abiurauerat,

    /caedis
conscia/
fuerat:

    luxuriâ atque inopiâ
praeceps
abierat.

        uerum
/ingenium eius/
haud absurdum:

posse
    uersus facere,
    iocum mouere,
    /sermone uti
        UEL modesto
        UEL molli
        UEL procaci;/

        prorsus
multae facetiae
multusque lepos
inerat.
  

top


navigation bar latin teaching materials classics programs current course offerings faculty Latin, Greek, and Classical Humanities at SLU

 


  

  

pagekeeper