C.SALLUSTI CRISPI

BELLUM CATILINAE

TEXTUS ARTICULIS PLURIMIS

High Segmentation Acceleration Reader

Part 2 of 3.

  

Part I   Part II    Part III

 

AR Preface    Syntactical Compendium    AR Index

Translation in pari passu format: Kindle version

  


  

{ XXVI }

        /his rebus comparatis/
Catilina
    nihilo minus
    (in proximum annum)
consulatum
petebat,
    sperans,
                [si designatus foret,]
            facile
        se
                (ex uoluntate)
            Antonio
        usurum.

        neque interea
quietus
erat,

        sed
        /omnibus modis/
insidias
parabat
    Ciceroni.

        neque
    illi
            tamen
        (ad cauendum)
dolus aut astutiae
deerant.

namque
        (a /principio
            consulatus sui/)
    /multa pollicendo/
        (per Fuluiam)
effecerat,
    [ut
        Q.~Curius,
            {(de quo)
                paulo ante
            memoraui,}
        /consilia Catilinae/
            sibi
    proderet;]

    (ad hoc)
collegam suum
Antonium
    /pactione prouinciae/
perpulerat,
    [ne
        (contra rem publicam)
    sentiret;]

    (circum se)
/praesidia
    amicorum atque clientium/
        occulte
habebat.

    [postquam
        /dies comitiorum/
    uenit
    et
            /Catilinae
        NEQUE petitio
        NEQUE insidiae,/
            {quas
                consulibus
                    (in campo)
            fecerat,}
        prospere
    cessêre,]
constituit
        bellum
    facere
    et
        extrema omnia
    experiri,
        [quoniam
            {quae occulte temptauerat}
            aspera foedaque
        euenerant.]

{ XXVII }

        igitur
C.~Manlium
    Faesulas
    atque
    (in /eam partem Etruriae,/)
Septimium quendam Camertem
    (in agrum Picenum,)
C.~Iulium
    (in Apuliam)
dimisit,
        praeterea
/alium
    alio,/
    [quem
            ubique
        /opportunum
            sibi/
        fore
    credebat.]

        interea
    Romae
multa
    simul
moliri:

    consulibus
insidias
tendere,

parare
incendia,

opportuna loca
    /armatis hominibus/
obsidere;

ipse
        (cum telo)
esse,

        item
alios
iubere,

hortari
    [uti
            semper
        intenti
        paratique
    essent;]

    /dies noctîsque/
festinare

uigilare,

    NEQUE
    insomniis
    NEQUE
    labore
fatigari.

        postremo,
    [ubi
                /multa
            agitanti/
        nihil
    procedit,]
        rursus
    /intempesta nocte/
    /coniurationis
principes/
conuocat
        (per M.~Porcium Laecam,)

             {ibique multa
        (de /ignauiâ eorum/)
    questus}
docet
    se
        Manlium
    praemisisse
            (ad eam multitudinem,)
                [quam
                    (ad capienda arma)
                parauerat,]
            item
        alios
            (in alia loca opportuna,)
            [qui
                /initium belli/
            facerent,]

    seque
            /(ad exercitum)
        proficisci/
    cupere,
            [si
                    prius
                Ciceronem
            oppressisset:]

        eum
            /suis consiliis/
            multum
        officere.

{ XXVIII }

            igitur
            /perterritis ac dubitantibus
        ceteris/
C.~Cornelius
eques Romanus
        /operam suam
    pollicitus/
et
    (cum eo)
L.~Vargunteius
senator
constituêre
                /ea nocte/
            paulo post
        (cum armatis hominibus)
        [sicuti salutatum]
    introire
        (ad Ciceronem)
    ac
            (de improuiso)
            /domi suae/
        imparatum
    confodere.

Curius
    [ubi
    intellegit,
        {quantum periculum
            consuli
        impendeat,}]
            propere
        (per Fuluiam)
    Ciceroni
dolum
    [qui parabatur]
enuntiat.

        ita
{illi
        /ianuâ
    prohibiti/}
tantum facinus
        frustra
susceperant.

        interea
Manlius
        (in Etruria)
plebem
sollicitare,
        {egestate
        SIMUL AC
        /dolore iniuriae/}
        /nouarum rerum
    cupidam,/
        [quod
                /Sullae dominatione/
            agros
            bonaque omnia
        amiserat,]
            praeterea
/latrones
    cuiusque generis,/
        [quorum
                (in ea regione)
            magna copia
        erat,]
nonnullos
        (ex Sullanis coloniis,)
    [quibus
        libido atque luxuria
            {(ex magnis rapinis)
        /nihil reliqui/}
    fecerant.]

{ XXIX }

            [ea
        cum
            Ciceroni
        nuntiarentur,]
        {/ancipiti malo/
    permotus,}
        [quod

        NEQUE
                urbem
                        (ab insidiis)
                    /priuato consilio/
                longius
            tueri
        poterat

        NEQUE,
                {/exercitus Manli/
            quantus
            aut
            quo consilio
            foret,}
        /satis compertum/
        habebat,]

rem
    (ad senatum)
refert,
            {iam antea
        /uulgi rumoribus/
    exagitatam.}

        itaque,
    [quod
        plerumque
            (in atroci negotio)
    solet,]
senatus
decreuit,
    [/darent
    operam/
    consules,]
        [ne
            /quid~/
            res publica
                /~detrimenti/
        caperet.]

/ea potestas~/
                (per senatum)
            /more Romano/
        magistratui
    /~maxima/
permittitur:

    exercitum
parare,

    bellum
gerere,

coercere
        /omnibus modis/
    socios atque ciuis,

        /domi militiaeque/
    imperium
    atque
    iudicium summum
habere;

            aliter
        (sine /populi iussu/)
    /nullius
        {earum rerum}~/
    consuli
/~ius/
est.

{ XXX }

        (post paucos dies)
L.~Saenius senator
    (in senatu)
litteras
recitauit,
    [quas
                Faesulis
        allatas
            sibi
    dicebat,]
    [in quibus
    scriptum erat
        C.~Manlium
            arma
        cepisse
            (cum magna multitudine)
            (ante diem
                VI Kalendas Nouembris.)]

            simul,
        [id quod
            (in tali re)
        solet,]

ALII
    portenta atque prodigia
nuntiabant,
ALII
    /conuentus
    fieri,/
    /arma
    portari,/

            /Capuae
            atque
            (in Apulia)/
    seruile bellum
    moueri.

        igitur
    /senati decreto/
Q.~Marcius Rex
    Faesulas,
Q.~Metellus Creticus
    (in Apuliam)
    (circumque ea loca)
missi

    --- hi utrique
            (ad urbem)
        imperatores
    erant,
        {impediti
            [ne triumpharent]
            /calumniâ paucorum,/}
                [quibus
                            /omnia
                                honesta
                                atque
                                inhonesta/
                        uendere
                    mos
                erat] ---,

    sed
praetores Q.~Pompeius Rufus
    Capuam,
Q.~Metellus Celer
    (in agrum Picenum,)

    iisque
permissum,
    [uti
        (pro
            tempore
            atque
            periculo)
    exercitum
    compararent.]

        (ad hoc,)
    [si
        quis
    indicauisset
        (de coniuratione,)]
            [quae
                (contra rem publicam)
            facta erat,]
praemium
    seruo
{libertatem
et
sestertia centum,}
    libero
{/impunitatem eius rei/
et
sestertia ducenta milia,}

        itemque
decreuêre,
    [uti
        gladiatoriae familiae
            Capuam
            et
            (in cetera municipia)
    distribuerentur
                (pro /cuiusque opibus,/)

            Romae
                (per totam urbem)
        uigiliae
    haberentur

            iisque
        minores magistratus
    praeessent.]

{ XXXI }

    quibus rebus
permota
ciuitas
atque
immutata
    /urbis
facies/
erat.

    (ex
        summa laetitia
        atque
        lasciuia,)
            [quae
                diuturna quies
            pepererat,]
        repente
omnis tristitia
inuasit:

festinare,

trepidare,

    NEQUE
    loco
    NEQUE
    homini cuiquam
    satis
credere,

NEQUE
bellum
gerere

NEQUE
pacem
habere,

        /~suo
quisque
    metu~/
pericula
metiri.

        (ad hoc)
mulieres,
    [quibus
                    {/rei publicae
                magnitudine/
            /belli
        timor
            insolitus/}
    incesserat,]
afflictare
sese,

manus supplices
        (ad caelum)
tendere,

miserari
paruos liberos,

rogitare
omnia,

    omni rumore
pauere,

arripere
omnia
        /superbiâ
        atque
        deliciis omissis,/

sibi
patriaeque
diffidere.

        at
    /Catilinae
crudelis animus/
eadem illa
mouebat,
    [tametsi
        praesidia
    parabantur
    et
        ipse
            /lege Plautia/
    interrogatus erat
            (ab L.~Paulo.)]

        postremo
         (dissimulandi
    causâ
        aut
        sui expurgandi,)
        [sicut
            /iurgio lacessîtus/
        foret,]
    (in senatum)
uenit.

        tum
M.~Tullius consul,
    SIUE
        {/praesentiam eius/
    timens}
    SIUE
        /irâ
    commotus,/
/orationem~/
habuit
    /~luculentam
    atque
    {utilem
        rei publicae,}/
    [quam
            postea
        scriptam
    edidit.]

        sed
    [ubi ille assedit,]
Catilina,
    [ut
    erat paratus
        (ad dissimulanda omnia,)]
        /demisso uultu,/
        /uoce supplici/
    postulare
        (a patribus)
coepit,
        [ne
            quid
                (de se)
                    temere
        crederent:]

        eâ familiâ
    ortum,
            ita
    se
            (ab adulescentia)
        uitam
    instituisse,
        [ut
            omnia bona
                (in spe)
        haberet;]

    [ne
    existimarent
        sibi,
        patricio homini,
            [cuius
                    ipsius
                    atque
                    maiorum
                plurima
                beneficia
                    (in plebem Romanam)
            essent,]
    perditâ re publica
    opus esse,]
        [cum
            eam
        seruaret
            M.~Tullius,
            /inquilinus ciuis
                urbis Romae./ ]

        (ad hoc)
        [male dicta alia
    cum
    adderet,]
obstrepêre
omnes,

hostem atque parricidam
uocare.

        tum
ille furibundus
    '[quoniam
            quidem
        /circumuentus'~/
inquit
                /~'(ab inimicis)/
            praeceps
        agor,]
    incendium meum
        ruinâ
    extinguam.'

{ XXXII }

        deinde
se
    (ex curia)
domum
proripuit.

            ibi
        /multa~/
ipse
            /~secum
    uoluens,/
        [quod
            neque
        insidiae
                consuli
        procedebant
        et
                (ab incendio)
        intellegebat
            /urbem
                uigiliis
            munitam,/]
        /optimum factu/
    credens
            exercitum
        augere
        ac,
                [prius quam
                    legiones
                scriberentur,]
            multa
        antecapere,
                [quae
                        bello
                    usui
                forent,]
    /nocte intempesta/
    (cum paucis)
    (in Manliana castra)
profectus est.

        sed
Cethego atque Lentulo
ceterisque,
    [quorum
    cognouerat
        promptam
        audaciam,]
mandat,
            [quibus rebus
            possent,]
        /opes factionis/
    confirment,

        insidias
            consuli
    maturent,

        caedem
        incendia
        /aliaque belli facinora/
    parent:

    sese
            propediem
        (cum magno exercitu)
        (ad urbem)
    accessurum.

        [dum
            haec
                Romae
        geruntur,]
C.~Manlius
        (ex suo numero)
legatos
    (ad Marcium Regem)
mittit
    (cum mandatis
        huiusce modi: )

{ XXXIII }

'deos hominesque
testamur,
imperator,
    nos
        arma
            NEQUE
            (contra patriam)
    cepisse
            NEQUE
            [quo
                periculum
                    aliis
            faceremus,]
            SED
            [uti
                corpora nostra
                    {(ab iniuria)
                tuta}
            forent,]
        [qui
            miseri,
            /egentes
                uiolentiâ
                atque
                crudelitate
                    faeneratorum/
            /plerique
                patriâ,
            sed
            omnes
                famâ atque fortunis
            expertes/
        sumus.]

    NEQUE
        /cuiquam nostrum/
licuit
             /more maiorum/
        lege
    uti
    NEQUE
            /amisso patrimonio/
        liberum corpus
    habere:

tanta
/saeuitia
    faeneratorum
    atque
    praetoris/
fuit.

        saepe
/maiores uestrum,/
    /miseriti
        plebis Romanae,/
        /decretis suis/
/inopiae eius/
opitulati sunt,

            ac
                nouissime
            /memoriâ nostrâ/
        (propter
            /magnitudinem aeris alieni/)
            /uolentibus omnibus bonis/
argentum
    aere
solutum est.

        saepe
ipsa plebs,
    AUT
        {/dominandi studio/
    permota
    AUT
        /superbiâ magistratuum,/}
    armata
        (a patribus)
secessit.

        at
nos
NON imperium
NEQUE diuitias
petimus,
    [(quarum rerum causa)
        bella
        atque
        certamina omnia
            (inter mortalîs)
    sunt,]
SED libertatem,
    [quam
        nemo bonus
            {nisi
                    (cum anima)
                simul}
    amittit.]

te atque senatum
obtestamur,
    [consulatis
        miseris ciuibus,]

            [/legis
        praesidium/
            {quod
                /iniquitas
                    praetoris/
            eripuit}
    restituatis,]

    [neue
            nobis
        eam neccessitudinem
    imponatis,]
        [ut quaeramus,]
            [quonam modo
                    /maxime
                ulti
                    sanguinem nostrum/
            pereamus.']

{ XXXIV }

        (ad haec)
Q.~Marcius
respondit,
        [si
                quid
                    (ab senatu)
            petere
        uellent,]
        (ab armis)
    discedant,
        Romam
    supplices
    proficiscantur:

        /eâ mansuetudine
        atque misericordiâ/
    /senatum
        populi Romani/
            semper
    fuisse,
        [ut
            nemo
                umquam
            (ab eo)
                frustra
            auxilium
        petiuerit.]

        at
Catilina
        (ex itinere)
    plerisque consularibus,
        praeterea
    /optimo cuique/
litteras
mittit:

    se
        /falsis criminibus
    circumuentum,/
        [quoniam
                /factioni inimicorum/
            resistere
        nequiuerit,]
        fortunae
    cedere,

        Massiliam
        (in exilium)
    proficisci,
        [non quo
                sibi
                /tanti sceleris
            conscius/
        esset,]

        sed
        [uti
            res publica
            quieta
        foret]

        [neue
                (ex sua contentione)
            seditio
        oreretur.]

        /(ab his)
    longe diuersas
litteras/
Q.~Catulus
        (in senatu)
recitauit,
    [quas
            sibi
            /nomine Catilinae/
        redditas
    dicebat.]

    /earum
exemplum/
        infra
scriptum est.

{ XXXV }

'L.~Catilina
    Q.~Catulo.

egregia tua fides,
        /re cognita,/
    grata mihi
        (magnis in meis periculis,)
fiduciam
    commendationi meae
tribuit.

        (quam ob rem)
defensionem
        (in nouo consilio)
non statui
    parare:

        satisfactionem
        (ex nullâ conscientiâ
            {de culpa})
    proponere
decreui,
            [quam
                    {mediusfidius}
                ueram
            licet
                cognoscas.]

        /iniuriis contumeliisque
    concitatus,/
        [quod
                    {/fructu
                        laboris
                        industriaeque meae/
                priuatus}
            /statum dignitatis/
        non obtinebam,]
/publicam miserorum causam/
        (pro mea consuetudine)
suscepi,
    [non quin
        aes alienum
            meis nominibus
                (ex possessionibus)
        soluere
    non possem]
            ---et
            alienis nominibus
    /liberalitas Orestillae/
            /suis
            filiaeque
        copiis/
    persolueret---,

    sed
    [quod
            /non dignos
        homines/
            /honore
        honestatos/
    uidebam

        meque
            /falsa suspicione/
        alienatum esse
    sentiebam.]

        /hoc nomine/
    {satis honestas
        (pro meo casu)
/spes
    reliquae dignitatis
        conseruandae/}
sum secutus.

            [plura
    cum
        scribere
    uellem,]
nuntiatum est
    uim
        mihi
    parari.

        nunc
Orestillam
commendo
    tuaeque fidei
trado;

eam
    (ab iniuria)
defendas,
        /(per liberos tuos)
    rogatus./

haueto.'

{ XXXVI }

        sed
ipse
        {/paucos dies
    commoratus/
        (apud C.~Flaminium)
        (in agro Arretino,)
        [dum
            /uicinitatem
                    antea
                sollicitatam/
            armis
        exornat,]}
        (cum
            fascibus
            atque
            /aliis imperi insignibus/)
    (in castra)
    (ad Manlium)
contendit.]

        [haec
    ubi
        Romae
    comperta sunt,]
senatus
Catilinam et Manlium
hostîs
iudicat,

    {ceterae multitudini~}
diem
statuit,
    [ante quam
        (sine fraude)
    liceret
            /(ab armis)
        discedere/]
    {~praeter
            /rerum capitalium
        condemnatis./}

        praeterea
decernit,
    [uti
        consules
        {dilectum
    habeant,}

        Antonius
            (cum exercitu)
            Catilinam
        persequi
    maturet,

        Cicero
            urbi
        praesidio
    sit.]

        /ea tempestate/
    mihi
/imperium populi Romani/
    /multo maxime
miserabile/
uisum est.

            [cui
        cum
                (ad occasum)
                (ab ortu solis)
            /omnia
                domita armis/
        parerent,
                domi
            otium atque diuitiae,
                {quae
                        prima
                    mortales
                putant,}
        affluerent,]
fuêre
        tamen
ciues,
    [qui
            seque
            remque publicam
                /obstinatis animis/
        perditum
    irent.]

            namque
        /duobus senati decretis/
        (ex tanta multitudine)
NEQUE
        /praemio
    inductus/
coniurationem
patefecerat,
NEQUE
    (ex castris Catilinae)
/quisquam omnium/
discesserat:

/tanta uis morbi/
    [aeque uti tabes]
    /plerosque ciuium
animos/
inuaserat.

{ XXXVII }

        NEQUE SOLUM
    illis
aliena
mens
erat,
    [qui
        /conscii coniurationis/
    fuerant,]

        SED OMNINO
cuncta plebes
        /nouarum rerum
    studio/
    /Catilinae
incepta/
probabat.

        {id adeo}
    /more suo/
uidebatur
    facere.

        nam semper
    (in ciuitate,)
[quibus
    opes nullae
sunt,]
bonis
inuident,

malos
extollunt,

uetera
odere,

noua
exoptant,

        /odio suarum rerum/
    mutari
    omnia
student,

    /turbâ atque seditionibus/
    (sine cura)
aluntur,
    [quoniam
        egestas
            facile
    habetur
            (sine damno.)]

        sed
urbana plebes,
ea
    uero
praeceps
erat
    (de multis causis.)

        PRIMUM OMNIUM
[qui
            ubique
        /probro atque petulantiâ
    maxime
praestabant,/]
        ITEM
alii
            /(per dedecora)
    patrimoniis amissis,/
        POSTREMO
omnes
    [quos
        flagitium aut facinus
            /domo
    expulerat,/]
ii
    Romam
        [sicut (in sentinam)]
confluxerant.

        DEINDE
multi
    /memores
        Sullanae uictoriae,/
    [quod
            (ex gregariis militibus)
        ALIOS
        senatores
    uidebant,]
        ALIOS
            ita
        diuites,
            [ut
                    /regio uictu
                    atque
                    cultu/
                /aetatem
            agerent,/]
sibi
quisque,
        [si
            (in armis)
        foret,]
    (ex uictoria)
talia
sperabat.

        praeterea
iuuentus,
    [quae
            (in agris)
                /manuum
            mercede/
        inopiam
    tolerauerat,]
            /priuatis atque publicis
        largitionibus
    excita/
urbanum otium
    /ingrato labori/
praetulerat.

eos atque alios omnîs
malum publicum
alebat.

    quo
    minus
mirandum est
    {homines
        egentîs,
        /malis moribus,/}
            /maxima spe/
        {rei publicae
        iuxta ac
        sibi}
    consuluisse.

            praeterea,
[quorum
        /uictoriâ Sullae/
    parentes
proscripti,
    bona
erepta,
    /ius libertatis/
imminutum
erat,]

            /haud sane alio
        animo/
        /belli
    euentum/
expectabant.

        (ad hoc)
[quicumque
        /aliarum
            atque senatûs
    partium/
erant,]
    conturbari
    rem publicam
    QUAM
        minus ualere
            ipsi
malebant.

    {id adeo}
malum
    (multos post annos)
    (in ciuitatem)
reuerterat.

{ XXXVIII }

            nam
    [postquam
            /Cn.~Pompeio et M.~Crasso
            consulibus/
        tribunicia postestas
    restituta est,]
homines adulescentes
        /summam potestatem
    nacti,/
            [quibus
                aetas
                animusque
                ferox
            erat,]
coepêre
            /senatum criminando/
        plebem
    exagitare,
        DEIN
            /largiendo
            atque
            pollicitando/
        magis
    incendere,
        ITA
ipsi
        clari
        potentesque
    fieri.

    (contra eos)
    /summa ope/
nitebatur
pleraque nobilitas
        /senatûs
    specie/
    (pro sua magnitudine.)

        namque,
    [uti
            paucis
        uerum
    absoluam,]
    (post illa tempora)
[quicumque
rem publicam
agitauêre,]
        /honestis nominibus,/
    ALII
        [sicuti
                /populi
            iura/
        defenderent,]
    PARS
        [quo
                /senatûs
            auctoritas/
            maxima
        foret,]

        /bonum publicum
    simulantes/
        (pro suâ~)
quisque
            (~potentiâ)
certabant.

/NEQUE
    illis
modestia
NEQUE
modus
    contentionis/
erat:

utrique
uictoriam
    crudeliter
exercebant.

{ XXXIX }

        sed
    [postquam
        Cn.~Pompeius
            (ad bellum
                maritimum
                atque
                Mithridaticum)
    missus est,]
    /plebis
opes/
imminutae,
    /paucorum
potentia/
creuit.

ii
/magistratûs,
prouincias,
aliaque omnia/
tenere;

ipsi
    innoxii,
    florentes,
    (sine metu)
aetatem
agere

ceterosque
    iudiciis
terrere,
        [quo
            plebem
                (in magistratu)
                placidius
        tractarent.]

sed
    [ubi primum
            /dubiis rebus/
        /nouandi spes/
    oblata est,]
uetus certamen
/animos eorum/
arrexit.

    [quod si
            /primo proelio/
        Catilina
        superior
        aut
        /aequa manu/
    discessisset,]
    profecto
magna clades atque calamitas
rem publicam
oppressisset,

        neque
    illis,
        [qui
            uictoriam
        adepti forent,]
            diutius
        eâ
    uti
licuisset,
    [quin
            defessis et exsanguibus
        {qui plus posset}
        imperium atque libertatem
    extorqueret.]

fuêre
        tamen
    (extra coniurationem)
complures,
    [qui
        (ad Catilinam)
        initio
    profecti sunt.]

        (in iis)
erat
Fuluius,
    /senatoris filius,/
        [quem
                /retractum
                    (ex itinere)/
            parens
            necari
        iussit.]

            /isdem temporibus/
        Romae
Lentulus,
        [sicuti
            Catilina
        praeceperat,]
[quoscumque
        moribus aut fortunâ
        nouis rebus
    idoneos
credebat,]
    AUT
    (per se)
    AUT
    (per alios)
sollicitabat,
    NEQUE SOLUM
ciuîs,
    sed
    /cuiusque modi
genus hominum,/
    [quod
            modo
        bello
        usui
    foret.]

{ XL }

        igitur
    P.~Vmbreno cuidam
negotium
dat,
    [uti
        /legatos Allobrogum/
    requirat

        eosque,
            {si possit,}
    impellat
            (ad /societatem belli,/)]

    existimans
                {publice priuatimque
                /aere alieno/
            oppressos,}
                [praeterea quod
                        naturâ
                    gens Gallica
                    bellicosa
                esset,]
                facile
        eos
                (ad tale consilium)
            adduci
        posse.

Vmbrenus
        [quod
            (in Gallia)
        negotiatus erat,]
    /plerisque principibus
        ciuitatium/
notus erat

atque
eos
nouerat.

            itaque
        (sine mora,)
            [ubi primum
                legatos
                    (in foro)
            conspexit,]
    /percontatus pauca
        (de statu ciuitatis)/
    et
        [quasi
    dolens
        /eius casum/]
    requirere
coepit,
        [quem exitum
                tantis malis
        sperarent.]

        [postquam
            illos
        uidet
            queri
                (de auaritia
                    magistratuum,)

            accusare
                senatum,
                    {quod
                            (in eo)
                        /auxili nihil/
                    esset,}

                    /miseriis suis
                remedium/
                mortem
            expectare,]

    'at ego'
inquit
        'uobis,
            [si modo
                uiri
                esse
            uultis,]
    rationem
    ostendam,
        [quâ
            tanta ista mala
        effugiatis'.]

    [haec ubi dixit,]
Allobroges
        /(in maximam spem)
    adducti/
Vmbrenum
orare,
    [ut sui misereretur:]

    nihil
        tam asperum
        NEQUE
        tam difficile
    esse,
            [quod
                non
                    cupidissime
            facturi essent,]
                [dum
                    ea res
                    ciuitatem
                        /aere alieno/
                liberaret.]

ille
eos
    (in domum D.~Bruti)
perducit,
        [quod
                /foro
            propinqua/
        erat
            NEQUE
            /aliena
                consili/
            (propter Semproniam;)]

        nam tum
Brutus
    (ab Roma)
aberat.

        praeterea
Gabinium
arcessit,
        [quo
            maior auctoritas
                sermoni
        inesset.]

        /eo praesente/
coniurationem
aperit,

nominat
/socios,
        praeterea
    multos
    cuiusque generis
innoxios,/
    [quo
            legatis
        animus
        amplior
    esset.]

        deinde
/eos
    pollicitos
        operam suam/
    /domum
dimittit./

{ XLI }

        sed
Allobroges
        diu
    (in incerto)
habuêre,
[/quidnam consili/
caperent.]

        (in altera parte)
erat
aes alienum,
/studium belli,/
magna merces
    (in /spe uictoriae;/)

    at
    (in altera)
maiores opes,
tuta consilia,
    (pro incerta spe)
certa praemia.

        /haec
    illis uoluentibus/
        tandem
uicit
/fortuna rei publicae./

        itaque
    Q.~Fabio Sangae,
        [cuius
            patrocinio
            ciuitas
                plurimum
        utebatur,]
rem omnem,
    [uti cognouerant,]
aperiunt.

Cicero
            /(per Sangam)
        consilio cognito/
legatis
praecipit,
    [ut
        /studium coniurationis/
            uehementer
    simulent,

        ceteros
    adeant,

            bene
    polliceantur

    dentque
        operam,]
            [uti
                eos
                    /quam maxime
                manufestos/
            habeant.]

{ XLII }

        /isdem fere temporibus/
    (in Gallia
        citeriore
        atque
        ulteriore,)
            item
    (in agro
        Piceno
        Bruttio
        Apuliâ)
motus erat.

        namque
illi,
    [quos
            ante
        Catilina
    dimiserat,]
        inconsulte
        ac
        [ueluti (per dementiam)]
cuncta
        simul
agebant.

    /nocturnis consiliis,/
        /armorum atque telorum
    portationibus,/
    festinando
    /agitando
        omnia/
/plus
    timoris
    quam
    periculi/
effecerant.

        (ex eo numero)
complurîs
Q.~Metellus Celer praetor
        (ex /senatûs consulto/)
        /causâ cognitâ/
    (in uincula)
coniecerat,

        item
    (in citeriore Gallia)
C.~Murena,
    [qui
        /ei prouinciae/
        legatus
    praeerat.]

{ XLIII }

        at
    Romae
Lentulus
    (cum ceteris,)
        [qui
            /principes
                coniurationis/
        erant,]
        /paratis~/
            [ut uidebatur]
        /~magnis copiis/
constituerant,
    [uti,
            {cum Catilina
                (in agrum Aefulanum)
                (cum exercitu)
            uenisset,}
        L.~Bestia
            /tribunus plebis /
            /contione habitâ/
    quereretur
                (de /actionibus Ciceronis/)

        /bellique grauissimi
    inuidiam/
        optimo consuli
    imponeret:]

            /eo signo/
            /proxima nocte/
        /cetera multitudo coniurationis/
        suum quodque negotium
    exsequeretur.

        sed
ea
    {diuisa
        /hoc modo/}
dicebantur:

        [Statilius et Gabinius
    ut
                (cum magna manu)
            /duodecim
                simul
            opportuna
        loca urbis/
    incenderent,]
        [quo tumultu
                facilior
            aditus
                (ad
                    consulem
                    ceterosque,)
                        {[quibus
                            insidiae
                        parabantur,}
        fieret;]

        Cethegus
            /Ciceronis
        ianuam/
    obsideret

        eumque
            ui
    aggrederetur;

        alius autem alium,

            sed
        /filii familiarum,/
            [quorum~
                    (ex nobilitate)
                ~maxima pars
            erat,]
        parentîs
    interficerent;

                    /simul
                caede et incendio
            perculsis omnibus/
        (ad Catilinam)
    erumperent.

    (inter
            haec
        parata
        atque
        decreta)
Cethegus
    semper
querebatur
        (de /ignauiâ sociorum/):

    illos
            dubitando
            et
                /dies
            prolatando/
        magnas opportunitates
    corrumpere:

        facto,
        non consulto
            (in tali periculo)
    opus
    esse,

    seque,
            [si pauci adiuuarent,]
                /languentibus aliis/
        impetum
            (in curiam)
    facturum.

        /naturâ
    ferox,/
    uehemens,
        /manu
    promptus/
erat,

    maximum bonum
        (in celeritate)
putabat.

{ XLIV }

        sed
Allobroges
    (ex /praecepto Ciceronis/)
    (per Gabinium)
ceteros
conueniunt.

    (ab
        Lentulo
        Cethego
        Statilio
            item
        Cassio)
postulant
ius iurandum,
    [quod
        signatum
            (ad ciuîs)
    perferant:]

            aliter
        haud facile
    eos
            (ad tantum negotium)
        impelli
    posse.

ceteri
    /nihil suspicantes/
dant,

Cassius
    semet
            eo
        breui
    uenturum
pollicetur

        ac
            (paulo
        ante legatos)
    (ex urbe)
proficiscitur.

Lentulus
        (cum iis)
T.~Volturcium quendam
    Crotoniensem
mittit,
    [ut
        Allobroges,
                {prius quam
                    domum
                pergerent,}
                    /(cum Catilina)
                data atque accepta fide/
        societatem
    confirmarent.]

ipse
    Volturcio
litteras
    (ad Catilinam)
dat,
    [/quarum
        exemplum/
            infra
    scriptum est.]

'[qui sim,]
        (ex eo,)
            [quem
                (ad te)
            misi,]
cognosces.

fac
    cogites,
        [(in quanta calamitate)
        sis,]
    et
    memineris
        te
        uirum
        esse.

consideres,
    [quid
        tuae rationes
    postulent.]

auxilium
petas
    (ab omnibus,)
    etiam
    (ab infimis.')

        (ad hoc)
mandata
    uerbis
dat:

        [cum
                (ab senatu)
            hostis
        iudicatus sit,]
    /quo consilio/
seruitia
repudiet?

        (in urbe)
    parata esse
    [quae iusserit.]

ne cunctetur
ipse
        propius
    accedere.

{ XLV }

        /his rebus ita actis,/
        /constitutâ nocte
            [quâ proficiscerentur]/
Cicero
            /(per legatos)
        cuncta
    edoctus/
/L.~Valerio Flacco
et
C.~Pomptino
praetoribus/
imperat,
    [ut
            (in ponte Muluio)
            (per insidias)
            /Allobrogum
        comitatus/
    deprehendant.]

rem omnem
aperit,
    [/cuius gratiâ/
    mittebantur;]

    [cetera,
        {uti
            facto
        opus sit,}
        ita
    agant]
permittit.

illi,
homines militares,
            /(sine tumultu)
        praesidiis collocatis,/
        [sicuti
        praeceptum erat,]
    occulte
pontem
obsidunt.

    [postquam
            (ad /id loci/)
        legati
            (cum Volturcio)
    uenerunt
    et
            simul utrimque
        clamor
    exortus est,]
Galli
        /cito cognito consilio/
    (sine mora)
    praetoribus
se
tradunt,

Volturcius
    PRIMO
    /cohortatus
        ceteros/
    gladio
se
    (a multitudine)
defendit,

    DEINDE,
        [ubi
            (a legatis)
        desertus est,]
    multa
        prius
        (de salute sua)
    Pomptinum
obtestatus,
        [quod
            ei
        notus erat.]

        POSTREMO
    {timidus
    ac
        /uitae
    diffidens/}
    [uelut hostibus]
sese
    praetoribus
dedit.

{ XLVI }

        /quibus rebus confectis/
omnia
            propere
        (per nuntios)
    consuli
declarantur.

        at
illum
    /ingens
cura
atque
laetitia/
        simul
occupauere.

        nam
laetabatur
    intellegens
            /coniuratione patefacta/
        ciuitatem
            periculis
        ereptam esse;

        porro autem
anxius
erat
    dubitans,
                /(in maximo scelere)
            tantis ciuibus deprehensis/
        [/quid ~/
                facto
            /~opus/
        esset:]

    /poenam illorum/
        sibi
            oneri,
    impunitatem
            /perdendae
        rei publicae/
    fore
credebat.

        igitur
        /confirmato animo/
    uocari
        (ad sese)
iubet
    Lentulum
    Cethegum
    Statilium
    Gabinium
            itemque
    Caeparium Terracinensem,
        [qui
                (in Apuliam)
                (ad concitanda seruitia)
            proficisci
        parabat.]

ceteri
    (sine mora)
ueniunt;

Caeparius,
            /paulo ante
        domo
    egressus,/
            /cognito indicio/
        (ex urbe)
profugerat.

consul
Lentulum,
        [quod praetor erat,]
    ipse
        /manu tenens/
        (in senatum)
perducit,

    reliquos
        (cum custodibus)
        (in /aedem Concordiae/)
    uenire
iubet.

    eo
senatum
aduocat

        /magnâque frequentiâ
            eius ordinis/
Volturcium
        (cum legatis)
introducit,

    Flaccum praetorem
        scrinium
            (cum litteris,)
                [quas
                    (a legatis)
                acceperat,]
        eodem
    afferre
iubet.

{ XLVII }

Volturcius
    {interrogatus
        (de itinere,)
        (de litteris,)
            postremo
        [/quid~/ aut
                (qua de causa)
            /~consili/
        habuisset,]}
        primo
fingere
    alia,
dissimulare
        (de coniuratione; )

        post
    [ubi
            /fide publicâ/
        dicere
    iussus est,]
omnia,
    [uti gesta erant,]
aperit

docetque
    se
        (paucis ante diebus)
        (a Gabinio et Caepario)
    socium
    adscitum

        nihil
        amplius
    scire
            QUAM legatos,

        tantummodo
        audire~
    solitum
                ~(ex Gabinio)
            P.~Autronium
            Ser.~Sullam
            L.~Vargunteium,
            multos praeterea
                (in ea coniuratione)
            esse.

eadem
Galli
fatentur

        ac
    Lentulum
    dissimulantem
coarguunt
        (praeter litteras)
    sermonibus,
        [quos
                ille
            habere
        solitus erat:]

                (ex libris Sibyllinis)
        regnum
                Romae
            tribus Corneliis
        portendi;

        Cinnam atque Sullam
            antea,
        se
            tertium
        esse
            [cui
                fatum
            foret
                    urbis
                potiri;]

                    praeterea
                (ab incenso Capitolio)
        illum
        esse
        uigesumum annum
            [quem
                        saepe
                    (ex prodigiis)
                haruspices
            respondissent
                    /bello ciuili
                cruentum/
                fore.]

                igitur
            /perlectis litteris/
        [cum
                prius
            omnes
            signa sua
        cognouissent,]
senatus
decernit,
    [uti
            /abdicato magistratu/
        Lentulus
                itemque
        ceteri
            (in liberis custodiis)
    habeantur.]

        itaque
Lentulus
    P.~Lentulo Spintheri,
        [qui tum aedilis erat,]
Cethegus
    Q.~Cornificio,
Statilius
    C.~Caesari,
Gabinius
    M.~Crasso,
Caeparius
                ---nam
            is
                    paulo ante
                (ex fuga)
            retractus erat---
    Cn.~Terentio senatori
traduntur.

{ XLVIII }

        interea
plebs
        /coniuratione patefactâ/
    [quae
                primo
            /cupida
                    rerum nouarum/
            nimis
        bello
    fauebat,]
            /mutatâ mente/
    /Catilinae
consilia/
execrari,

Ciceronem
    (ad caelum)
tollere:

    [ueluti
        (ex seruitute)
    erepta]
gaudium atque laetitiam
agitabat.

            namque
    /alia belli facinora/
        /praedae
        MAGIS QUAM
        detrimento/
    fore,
    incendium
            uero
    crudele,
    immoderatum
    ac
            sibi
        maxime
    calamitosum
putabat,
                quippe
            [cui
                omnes copiae
                    (in
                        usu cottidiano
                        et
                        /cultu corporis/)
            erant.]

        (post eum diem)
quidam L.~Tarquinius
    (ad senatum)
adductus erat,
        [quem
                    (ad Catilinam)
                proficiscentem
                    (ex itinere)
            retractum
        aiebant.]

is
    [cum
        se
    diceret
        indicaturum
            (de coniuratione,)]
            [si
                fides publica
            data esset,]
    {/iussus
        (a consule)/
            [quae sciret]
        edicere,}
eadem
        fere
    [quae
        Volturcius]
    (de paratis incendiis,)
    (de /caede bonorum,/)
    (de /itinere hostium/)
senatum
docet:]

        praeterea
    se
    missum
        (a M.~Crasso,)
        [qui Catilinae nuntiaret,]
            [ne
                eum
                Lentulus et Cethegus
                aliique
                    /(ex coniuratione)
                deprehensi/
            terrerent,]

            [eoque magis
            properaret
                    (ad urbem)
                accedere,]
                    [quo
                    ET
                            /ceterorum
                        animos/
                    reficeret
                    ET
                            illi
                                facilius
                                (e periculo)
                    eriperentur.]

            sed
    [ubi
        Tarquinius
        Crassum
    nominauit,
        {hominem nobilem,
            /maximis diuitiis,/
            /summâ potentiâ,/}]
ALII
        rem
        incredibilem
    rati

PARS
            [tametsi
                uerum
            existimabant,]
            tamen
        [quia
                (in tali tempore)
            /tanta uis hominis/
                MAGIS lenienda
                QUAM exagitanda
        uidebatur,]
plerique
        /Crasso
            (ex negotiis priuatis)
    obnoxii,/
conclamant
        indicem
        falsum
        esse,

    (deque ea re)
postulant
        [uti referatur.]

            itaque
        /consulente Cicerone/
frequens senatus
decernit
        /Tarquini
    indicium/
    falsum
    uideri

    eumque
        (in uinculis)
    retinendum

    neque
        amplius
    potestatem
    faciendam,
        [nisi
            (de eo)
        indicaret,]
                [cuius consilio
                    tantam rem
                esset mentitus.]

erant
            /eo tempore/
[qui
existimarent
    indicium illud
        (a P Autronio)
    machinatum,]
        [quo
                facilius
                    /appellato Crasso/
                (per /societatem
                    periculi/)
            reliquos
                /illius potentiâ/
        tegeret.]

alii
    Tarquinium
        (a Cicerone)
    immissum
aiebant,
        [ne
            Crassus
                /more suo/
                /suscepto
                    malorum
                patrocinio/
            rem publicam
        conturbaret.]

ipsum Crassum
ego
        postea
    praedicantem
audiui
        tantam illam contumeliam
            sibi
            (ab Cicerone)
        impositam.

{ XLIX }

            sed
        /isdem temporibus/
Q.~Catulus et C.~Piso
            /NEQUE precibus
            NEQUE pretio
            NEQUE gratia/
        Ciceronem
    impellere
potuere,
        [uti
                (per
                    Allobroges
                    aut
                    alium indicem)
            C.~Caesar
                falso
        nominaretur.]

        nam
uterque
    (cum illo)
grauîs inimicitias
exercebat:

Piso
    {oppugnatus
        (in iudicio
            pecuniarum repetundarum)
            (propter
                /cuiusdam Transpadani
            supplicium iniustum,/)}
Catulus
            {(ex /petitione pontificatûs/)
        odio
    incensus,
        [quod
                /extremâ aetate,/
                /maximis honoribus
            usus,/
                /(ab adulescentulo Caesare)
            uictus/
        discesserat.]}

res
    autem
opportuna
uidebatur,
    [quod
        is
            priuatim
                /egregia liberalitate,/
            publice
                /maximis muneribus/
        grandem pecuniam
    debebat.]

        sed
    [ubi
            consulem
                (ad tantum facinus)
        impellere
    nequeunt,]

ipsi
            singillatim
        circumeundo
        atque
        ementiendo,
            [quae
                se
                    (ex
                        Volturcio
                        aut
                        Allobrogibus)
                audisse
            dicerent,]
    /magnam ~/
    illi
/~inuidiam/
conflauerant,

        usque eo
    [ut
        nonnulli equites Romani,
            [qui
                (praesidi causâ)
                (cum telis)
            erant
                (circum
                    /aedem Concordiae,/)]
                {SEU
                /periculi magnitudine/
                SEU
                /animi mobilitate/
            impulsi,}
            {quo
                studium suum
                    (in rem publicam)
                clarius
            esset,}
            /egredienti
                (ex senatu)
        Caesari/
            gladio
    minitarentur.]  

top


navigation bar latin teaching materials classics programs current course offerings faculty Latin, Greek, and Classical Humanities at SLU

 


  

  

pagekeeper