C.SALLUSTI CRISPI

BELLUM CATILINAE

TEXTUS ARTICULIS PLURIMIS

High Segmentation Acceleration Reader

Part 3 of 3.

  

Part I   Part II    Part III

 

AR Preface    Syntactical Compendium    AR Index

Translation in pari passu format: Kindle version

  


  

{ L }

    [dum
        haec
            (in senatu)
    aguntur]
    et
    [dum
            /legatis Allobrogum/
            et
            T.~Volturcio,
                /comprobato
                    eorum indicio/
        praemia
    decernuntur,]
liberti
et
{pauci
    (ex /clientibus Lentuli/)}
        /diuersis itineribus/
opifices atque seruitia
        (in uicis)
    (ad eum eripiendum)
sollicitabant,

        partim
exquirebant
/duces multitudinum,/
    [qui
                pretio
            rem publicam
        uexare
    soliti erant.]

Cethegus
            autem
        (per nuntios)
familiam atque libertos suos,
        lectos et exercitatos,
orabat
    (in audaciam,)
                [ut
                        /grege facto/
                    (cum telis)
                    (ad sese)
                irrumperent.]

consul
    [ubi
        ea
        parari
    cognouit,]
        /dispositis praesidiis,
            [ut
                res atque tempus
            monebat,]/
        /conuocato senatu/
refert,
    [quid
            (de iis)
        fieri
    placeat,]
                [qui
                    (in custodiam)
                traditi erant.]

        sed
    eos
        paulo ante
frequens senatus
iudicauerat
        (contra rem publicam)
    fecisse.

        tum
D.~Iunius Silanus
    primus
        /sententiam
    rogatus,/
            [quod
                    /eo tempore/
                consul
            designatus erat,]
        (de iis,)
            [qui
                (in custodiis)
            tenebantur,]
        et praeterea
        (de
            L.~Cassio
            P.~Furio
            P.~Vmbreno
            Q.~Annio,)
                [si deprehensi forent,]
    supplicium
    sumendum
decreuerat;

isque
        postea
    {permotus
        /oratione C.~Caesaris/}
            pedibus
        (in /sententiam Ti.~Neronis/)
    iturum
    se
dixit,
        [quod
            (de ea re)
                /praesidiis additis/
            referendum
        censuerat.]

        sed
Caesar,
        [ubi
            (ad eum)
        uentum est,]
    /rogatus
        sententiam
            (a consule)/
    /huiusce modi
uerba/
locutus est:

{ LI }

    'omnîs homines,
            patres conscripti,
        [qui
            (de rebus dubiis)
        consultant,]
        /(ab
            odio
            amicitia
            ira
            atque
            misericordia)
    uacuos/
    esse
decet.

    haud facile
animus
uerum
prouidet,
    [ubi illa officiunt,]

        neque
/quisquam omnium/
/libidini
SIMUL ET
usui/
paruit.

    [ubi
    intenderis
        ingenium]
ualet;

    [si libido possidet,]
ea
dominatur,

animus
    nihil
ualet.

magna
    mihi
/copia~/
est
    /~memorandi,/
            patres conscripti,
        [quae
            {reges atque populi
                    /irâ
                    aut
                    misericordiâ
                impulsi/}
            male
        consuluerint.]

            sed
        ea
malo
    dicere,
             [quae
                maiores nostri
                    (contra /libidinem
                        animi sui/)
                    recte atque ordine
                fecêre.]

        /bello Macedonico,/
            [quod
                (cum rege Perse)
            gessimus,]
    /Rhodiorum
ciuitas
    magna atque magnifica,/
    [quae
            /populi Romani
        opibus/
    creuerat,]
/infida
et
aduersa
    nobis/
fuit.

        sed
    [postquam
        /bello confecto/
        (de Rhodiis)
    consultum est,]
maiores nostri,
    [ne
        quis
                (diuitiarum
                MAGIS QUAM
                iniuriiae
            causâ)
        bellum
        inceptum
    diceret,]
impunitos
eos
dimisêre.

            item
        /bellis Punicis omnibus,/
    [cum
            saepe
        Carthaginienses
            ET
            (in pace)
            ET
            (per indutias)
            /multa nefaria
        facinora/
    fecissent,]
        numquam
ipsi
    (per occasionem)
talia
fecêre:

    MAGIS
[quid
        /se
    dignum/
foret,]
    QUAM
[quid
        (in illos)
        iure
    fieri
posset,]
quaerebant.

hoc
        item
    uobis
prouidendum est,
        patres conscripti
     [ne
        PLUS
            (apud uos)
    ualeat
            /P.~Lentuli et ceterorum
        scelus/
        QUAM
        uestra dignitas,]
    [neu
        MAGIS
        irae uestrae
        QUAM
        famae
    consulatis.]

            nam
    [si
        digna poena
        (pro /factis eorum/)
    reperitur,]
nouum consilium
approbo;

        [sin
            /magnitudo sceleris/
            /omnium ingenia/
        exsuperat,]
        his
    utendum
censeo,
            [quae
                legibus
            comparata sunt.]

/plerique eorum,/
    [qui
            (ante me)
        sententias
    dixerunt,]
        composite atque magnifice
/casum rei publicae/
miserati sunt.

[quae
    /belli saeuitia/
esset,]
[quae
    uictis
acciderent,]
enumerauere:

    rapi
    uirgines,
    pueros;

    diuelli
    liberos
        (a /parentum complexu;/)

    /matres familiarum/
    pati
        [quae
            uictoribus
        collibuissent;]

    fana atque domos
    spoliari;

    caedem,
    incendia
    fieri;

            postremo
        /armis,
        cadaueribus,
        cruore
        atque
        luctu/
    omnia
    compleri.

        sed,
        (per deos immortalîs,)
    quo
illa oratio
pertinuit?

        an
    uti
        uos
        /infestos
            coniurationi/
    faceret?

            scilicet,
    [quem
        /res
            tanta et tam atrox/
    non permouit,]
eum
oratio
accendet?

    non ita
est,

        neque
    /cuiquam mortalium/
iniuriae suae
paruae
uidentur,

multi
eas
    /grauius aequo/
habuêre.

        sed
    /alia aliis/
licentia
est,
        patres conscripti.

[qui
    demissi
    /(in obscuro)
uitam
habent,/]
    [si
        quid
            iracundiâ
    deliquêre,]
pauci
sciunt,

/fama atque fortuna
    eorum/
pares
sunt;

[qui
        /magno imperio
    praediti/
        (in excelso)
aetatem
agunt,]
    /eorum
facta/
cuncti mortales
nouêre.

        ita
    (in maximâ fortunâ)
minima
licentia
est;

    NEQUE
    studere
    NEQUE
    odisse,
    SED
        minime
    irasci
decet;

    [quae
            (apud alios)
        iracundia
    dicitur,]
ea
        (in imperio)
superbia atque crudelitas
appellatur.

        equidem
ego
    sic
existimo,
        patres conscripti,
    omnîs cruciatus
    minores
        QUAM
        /facinora illorum/
    esse.

        sed
plerique mortales
postrema
meminêre

        et
        (in hominibus impiis)
        {/sceleris eorum/
    obliti}
        (de poena)
disserunt,
    [si
        ea
            /paulo
        seuerior/
    fuit.]

    D.~Silanum,
    /uirum
        fortem atque strenuum,/
    /certo
scio/
        [quae dixerit]
            /studio rei publicae/
    dixisse,
    NEQUE
    illum
            (in tanta re)
        gratiam aut inimicitias
    exercere:

/eos mores
eamque modestiam
    uiri/
cognoui.

        uerum
/sententia eius/
        mihi
non crudelis
        ---quid enim
                (in talîs homines)
            crudele
            fieri
        potest?---
    sed
/aliena
    (a re publica nostra)/
uidetur.

        nam profecto
AUT metus
AUT iniuria
te
subegit,
        Silane,
consulem designatum
        /genus poenae nouum/
    decernere.

    (de timore)
superuacuaneum
est
disserere,
        [cum
                praesertim
                /diligentiâ
                    clarissimi uiri
                    consulis/
            tanta praesidia
        sint
            (in armis.]

        (de poena)
possum
        equidem
    dicere,
        {id
            [quod res habet,]}
                {(in luctu atque miseriis)
        mortem
                /aerumnarum
            requiem,/
            non
            cruciatum
        esse;}

        eam
            /cuncta mortalium mala/
        dissoluere;

            ultra
            NEQUE curae
            NEQUE gaudio
        locum
        esse.

            sed
        (per deos immortalîs,)
    (quam ob rem)
    (in sententiam)
non addidisti,
    [uti
                prius
            uerberibus
        (in eos)
    animaduerterêtur?]

        an
    [quia
        lex Porcia
    uetat?]

            at
aliae leges
            item
        condemnatis ciuibus
    non animam
    eripi,
    sed
    exilium
    permitti
iubent.

        an
    [quia
        grauius
    est
        uerberari
        QUAM
        necari?]

quid
        autem
acerbum
aut
nimis graue
est
    (in homines
            /tanti facinoris
        conuictos/)?

    [sin quia
        leuius
    est,]
    quî
conuenit
        /(in minore negotio)
    legem
timere,/
    [cum
        eam
            (in maiore)
    neglegeris?]

        at enim
quis
reprehendet
    [quod
        (in /parricidas
            rei publicae/)
    decretum erit?]

tempus
dies
fortuna
    [/cuius
        libido/
        gentibus
    moderatur.]

    illis
        merito
accidet
[quicquid euenerit;]

        ceterum
uos,
        patres conscripti,
[quid
    (in alios)
statuatis,]
considerate.

omnia mala exempla
    (ex rebus bonis)
orta sunt.

        sed
    [ubi
        imperium
            (ad
                /ignaros eius/
                aut
                /minus bonos/)
    peruenit,]
nouum illud exemplum
        (ab
            dignis
            et
            idoneis)
        (ad
            indignos
            et
            non idoneos)
transfertur.

Lacedaemonii
    /deuictis Atheniensibus/
triginta uiros
imposuêre,
    [qui
        /rem publicam eorum/
    tractarent.]

ii
        primo
coepêre
            {/pessimum
        quemque/
            et
                /omnibus
            inuisum/}
        indemnatum
    necare:

ea
populus
laetari

et
        merito
dicere
    fieri.

        post
    [ubi
            paulatim
        licentia
    creuit,]
    iuxta
bonos et malos
    libidinose
interficere,

ceteros
    metu
terrere:

        ita
ciuitas
        /seruitute
    oppressa/
        /stultae laetitiae
grauîs poenas/
dedit.

            nostrâ memoriâ
        [uictor Sulla
    cum
        Damasippum
        et
        alios eius modi,
            {qui
                    /malo rei publicae/
            creuerant,}
        iugulari
    iussit,]
quis
        non
    /factum eius/
laudabat?

/homines
    scelestos et factiosos,/
        [qui
                seditionibus
            rem publicam
        exagitauerant,]
    /merito
necatos/
aiebant.

        sed
ea res
    {/magnae~/
initium /~cladis/}
fuit.

        nam
        [uti
            quisque
            /domum aut uillam,
                    postremo
            uas aut uestimentum
                alicuius/
        concupiuerat,]
dabat
operam,
    [uti
        is
            (in
                    /proscriptorum
                numero/)
    esset.]

        ita
illi,
    [quibus
        /Damasippi mors/
            laetitiae
    fuerat,]
        paulo post
ipsi
trahebantur,

        neque PRIUS
/finis iugulandi/
fuit,
    [QUAM
        Sulla
        omnîs suos
            diuitiis
    expleuit.]

        atque
haec
ego
    NON
    (in M.~Tullio)
    NEQUE
    his temporibus
uereor,

        sed
    (in magna ciuitate)
    /multa et uaria
ingenia/
sunt.

potest
        /alio tempore,/
        /alio consule,/
            [cui
                    item
                exercitus
                    (in manu)
            sit,]
    /falsum
aliquid/
        (pro uero)
    credi.

        [ubi
                /hoc exemplo/
                (per
                    /senatûs decretum/)
            consul
            gladium
        eduxerit,]
quis
        illi
    finem
statuet

aut
quis
moderabitur?

maiores nostri,
        patres conscripti,
NEQUE
consili
NEQUE
audaciae
    umquam
eguêre;

        neque
    illis
superbia
obstabat
    [quo minus
        aliena instituta,
            {si modo
                proba
            erant,}
    imitarentur.]

arma
atque
tela militaria
    (ab Samnitibus,)
/insignia magistratuum/
    (ab Tuscis)
pleraque
sumpserunt.

        postremo,
[quod
            ubique
        (apud socios aut hostîs)
    idoneum
uidebatur,]
        (cum summo studio)
    domi
exsequebantur:

imitari
QUAM
/inuidere
    bonis/
malebant.

                sed
            /eodem illo tempore/
        {/Graeciae morem/
    imitati,}
    /uerberibus
animaduertebant/
    (in ciuîs,)

    (de condemnatis)
summum supplicium
sumebant.

        [postquam
            res publica
        adoleuit
        et
                    /multitudine ciuium/
            factiones
            ualuere,
            circumueniri
            innocentes,
            /alia huiusce modi/
            fieri
        coepêre,]
    TUM
lex Porcia
aliaeque leges
paratae sunt,
    [quibus legibus
        exilium
            damnatis
    permissum est.]

        /hanc~/
ego
    /~causam/
            patres conscripti,
        [quo minus
            nouum consilium
        capiamus,]
        {(in primis)
    /~magnam/}
puto.

        profecto
/uirtus atque sapientia
    maior/
    illis
fuit,
        [qui
                (ex paruis opibus)
            tantum imperium
        fecêre,]
    QUAM
    (in nobis,)
        [qui
            /ea bene parta/
                uix
        retinemus.]

placet
        igitur
    eos
    dimitti
    et
    augeri
    /exercitum Catilinae/?

        minime.

        sed ita
censeo:

        {publicandas
            /eorum
    pecunias,/}
    /ipsos
            (in uinculis)
        habendos/
            (per municipia,)
                [quae
                        maxime
                    opibus
                ualent;]

        NEU
quis
    (de iis)
        postea
    (ad senatum)
referat

        NEUE
    (cum populo)
agat;

        [qui aliter fecerit,]
senatum
existimare
    eum
        (contra
            rem publicam
            et
            /salutem omnium/)
    facturum.'

{ LII }

        [postquam
            Caesar
                /dicendi
            finem/
        fecit,]
ceteri
    uerbo
/alius alii/
    uarie
assentiebantur.

            at
M.~Porcius Cato
    /rogatus
        sententiam/
/huiusce modi orationem/
habuit:

    /'longe
alia/
        mihi
mens
est,
        patres conscripti,
    [cum
        res atque pericula nostra
    considero,]
    et
    [cum
        /sententias nonnullorum/
        ipse
            mecum
        reputo.]

illi
    mihi
    disseruisse
uidentur
        (de /poena eorum,/ )
            [qui
                    patriae
                    parentibus
                    aris
                    atque
                    focis suis
                bellum
            parauêre; ]

res
        autem
monet
    cauere
        (ab illis)
    MAGIS QUAM
         [quid
            (in illos)
        statuamus]
    consultare.

        nam
cetera maleficia
    tum
persequare,
    [ubi facta sunt;]

hoc
        {[nisi prouideris]
                [ne accidat,]}
    [ubi euenit,]
    frustra
iudicia
implores:

        /captâ urbe/
/nihil~/
fit
    /~reliqui/
        uictis.

        sed,
    (per deos immortalîs,)
uos
ego
appello,
    [qui
            semper
        domos
        uillas
        signa
        tabulas uestras
            pluris
            QUAM
            rem publicam
    fecistis:]

    [si
            ista,
                {cuiuscumque modi
                sunt}
                {quae amplexamini,}
        retinere,
    si
                uoluptatibus uestris
            otium
        praebere
    uultis,]
expergiscimini
        aliquando

et
capessite
rem publicam.

non agitur
    (de uectigalibus)
    NEQUE
    (de /sociorum iniuriis:/)

libertas et anima nostra
    (in dubio)
est.

            saepenumero,
        patres conscripti,
multa uerba
    (in hoc ordine)
feci,

        saepe
    (de
        /luxuriâ atque auaritiâ
            nostrorum ciuium/)
questus sum,

    multosque mortalîs
        /eâ causâ/
    aduersos
habeo.

[qui
        mihi atque animo meo
        /nullius umquam delicti
    gratiam/
fecissem,]
        haud facile
        {/alterius
    libidini/
    /male
facta/}
condonabam.

            sed
            [ea
        tametsi
            uos
                parui
        pendebatis,]
    tamen
res publica
firma
erat,

opulentia
neglegentiam
tolerabat.

    nunc uero
non
id
agitur,
[bonisne an malis moribus
uiuamus,]
NEQUE
[quantum aut quam magnificum
    /imperium populi Romani/
sit,]
    sed
haec,
        [cuiuscumque modi
        uidentur,]
[{nostra
an
    nobiscum unâ}
    hostium
futura sint.]

        hîc
    mihi
quisquam
/mansuetudinem
et
misericordiam/
nominat.

        iam pridem equidem
nos
/uera uocabula rerum/
amisimus:

    [quia
            /bona aliena
        largiri/
        liberalitas,
            /malarum rerum
        audacia/
        fortitudo
    uocatur,]
        eo
res publica
    (in extremo)
sita est.

sint
    sane,
    [quoniam
            ita
        se
        mores
    habent,]
{liberales
    (ex /sociorum fortunis,/)}

sint
misericordes
    (in /furibus aerari:/ )

ne
    illi
    sanguinem nostrum
largiantur

et,
            [dum
                paucis sceleratis
            parcunt,]
        bonos omnîs
    perditum
eant.

        bene et composite
C.~Caesar
        paulo ante
    (in hoc ordine)
    (de uita et morte)
disseruit,
            {credo}
        falsa
    existimans
        ea,
            [quae
                (de inferis)
            memorantur:]

                /diuerso itinere~/
        malos
                    /~(a bonis)/
            loca
                taetra,
                inculta
                foeda
                atque
                formidulosa
        habere.

        itaque
censuit
    /pecunias eorum/
    publicandas,
    ipsos
            (per municipia)
        (in custodiis)
    habendos,
        uidelicet
    timens,
        [ne,
                {si Romae sint,}
            AUT
            (a
                /popularibus coniurationis/)
            AUT
            (a
                multitudine conductâ)
            (per uim)
        eripiantur;]

    [quasi uero
        mali atque scelesti
            TANTUMMODO
            (in urbe)
            ET NON
            (per totam Italiam)
    sint,
    AUT NON
            ibi
        plus
    possit
        audacia,]
             [ubi
                    /(ad defendendum)
                opes/
                minores
            sunt.]

        quare
uanum
            equidem
hoc consilium
est,
    [si
        periculum
            (ex illis)
    metuit;]

    [si
            (in
                /tanto omnium metu/)
        solus
    non timet,]
    EO MAGIS
refert
    me
        mihi atque uobis
    timere.

            quâ re
        [cum
            (de
                P.~Lentulo
                ceterisque)
        statuetis,]
    /(pro certo)
habetote/
    uos
        SIMUL
            (de
                /exercitu Catilinae/)
        ET
            (de
                omnibus coniuratis)
    decernere.

    [QUANTO
        uos
            attentius
        ea
    agetis,]
TANTO
    illis
animus
infirmior
erit;

    [si
            paulum modo
        uos
        languere
    uiderint,]
        iam
omnes
feroces
aderunt.

nolite
    existimare
        maiores nostros
                armis
            rem publicam
                (ex paruâ)
            magnam
        fecisse.

        [si ita esset,]
    /multo
pulcherrimam/
eam
nos
haberemus:

        quippe
    /sociorum atque ciuium,
    praeterea
    armorum atque equorum
maior copia/
    nobis
    QUAM
    illis
est.

        sed
alia
fuêre,
[quae
    illos
    magnos
fecêre,]
[quae
nobis
    nulla
sunt:]

    DOMI
industria,
    FORIS
iustum imperium,

/animus
        (in consulendo)
    liber,/
        /NEQUE
        delicto
        NEQUE
        libidini
    obnoxius./

    (pro his)
nos
habemus
luxuriam
atque
auaritiam,
    publice
egestatem,
    priuatim
opulentiam.

laudamus
diuitias,

sequimur
inertiam.

    (inter bonos et malos)
discrimen nullum,

/omnia uirtutis praemia/
ambitio
possidet.

neque mirum:

        [ubi
            uos
                    separatim
                /sibi
            quisque/
            consilium
        capitis,]
        [ubi
                DOMI
            uoluptatibus,
                HIC
            pecuniae aut gratiae
        seruitis,]
eo fit
    [ut
        impetus
    fiat
        (in uacuam rem publicam.)]

        sed
ego
haec
omitto.

coniurauêre
nobilissimi ciues
        patriam
    incendere,

    /{Gallorum
gentem}
    {infestissimam
        nomini Romano}/
    (ad bellum)
arcessunt,

/dux hostium/
    (cum exercitu)
    (supra caput)
est;

uos
cunctamini
    etiam nunc

et
dubitatis,
    [quid
                /(intra moenia)
            deprensis
        hostibus/
    faciatis?]

misereamini
        {censeo}

        ---deliquêre
            homines adulescentuli
                (per ambitionem)---

    atque
    /etiam
armatos/
dimittatis:

        ne--
    /ista ~/
        uobis
/~mansuetudo
et
misericordia,/
        [si
            illi
            arma
        ceperint,]
    (in miseriam)
conuertat.

    scilicet
res ipsa
aspera
est,

    sed
uos
non timetis
eam.

    immo uero maxime.

        sed
    /inertiâ et mollitiâ animi/
        {/alius alium/
    expectantes}
cunctamini,
            uidelicet
        /dis immortalibus
    confisi,/
            [qui
                hanc rem publicam
                        saepe
                    (in maximis periculis)
            seruauêre.]

    /NON
    uotis
    NEQUE
    suppliciis muliebribus/
/auxilia deorum/
parantur;

    /uigilando,
    agendo,
        bene
    consulendo/
        prospere
omnia
cedunt.

    [ubi
            /socordiae~/
        te
            /~atque
            ignauiae/
    tradideris,]
    nequiquam
deos
implores:

irati
infestique
sunt.

        (apud maiores nostros)
A.~Manlius Torquatus
    /bello Gallico/
    filium suum,
        [quod is
            (contra imperium)
            (in hostem)
        pugnauerat,]
    necari
iussit,

    atque
    /ille egregius
adulescens/
        /immoderatae fortitudinis~/
        morte
    /~poenas/
dedit;

uos
     [(de crudelissimis parricidis)
quid
statuatis,]
cunctamini?

            uidelicet
/cetera uita eorum/
huic sceleri
obstat.

        uerum
parcite
/dignitati Lentuli,/
    [si
        ipse
        pudicitiae,
    si
        famae suae,
    si
        /dis aut hominibus~/
                umquam
            /~ullis/
    pepercit.]

ignoscite
/Cethegi adulescentiae,/
    [nisi
                iterum
            patriae
        bellum
    fecit.]

        nam
quid
ego
    (de
        Gabinio
        Statilio
        Caepario)
loquar?

        [quibus
    si
        quicquam
                umquam
            /pensi
    fuisset,/]
non
ea consilia
    (de re publica)
habuissent.

            postremo,
        patres conscripti,
    [si
                mehercule
            peccato
        locus
    esset,]
    facile
paterer
    uos
        /ipsâ re/
    corrigi,
        [quoniam
            uerba
        contemnitis.]

    sed undique
circumuenti sumus.

Catilina
    (cum exercitu)
faucibus
urget;

alii
    (intra moenia)
    atque
    (in /sinu urbis/)
sunt
hostes;

    NEQUE
    parari
    NEQUE
    consuli
quicquam
potest
    occulte:

    quo magis
properandum est.

    quare
ego
    ita
censeo,
    [cum
            /nefario consilio
                sceleratorum ciuium/
        res publica
        (in summa pericula)
    uenerit,
        iique
            /indicio
                T.~Volturci
                et
                legatorum Allobrogum/
    conuicti
    confessique sint
            caedem
            incendia
                /aliaque~/
        se
                /~foeda atque crudelia
            facinora/
                (in ciuis patriamque)
        parauisse]
    (de confessis,)
        [sicuti
            (de /manufestis
                rerum capitalium,/)]
    /more maiorum/
supplicium
sumendum.'

{ LIII }

    [postquam
        Cato
    assedit,]
{consulares omnes
        itemque
    /senatûs
magna pars/}
/sententiam eius/
laudant,

/uirtutem animi/
    (ad caelum)
ferunt,

alii
        /alios
    increpantes/
timidos
uocant.

Cato
clarus atque magnus
habetur;

/senati decretum/
fit,
    [sicuti
        ille
    censuerat.]

            sed
    /mihi
        multa legenti,
        multa audienti,/
            [quae
                populus Romanus
                    /domi militiaeque,/
                    /mari atque terrâ/
                praeclara facinora
            fecit,]
        forte
libuit
    attendere,
        [quae res
                maxime
            tanta negotia
        sustinuisset.]

sciebam
        saepenumero
    /paruâ manu/
        (cum
            /magnis legionibus
                hostium/)
    contendisse;

cognoueram
        /paruis copiis/
    bella
    gesta
        (cum opulentis regibus,)

        (ad hoc)
                saepe
            /fortunae
        uiolentiam/
    tolerauisse,

        facundiâ
    Graecos,
        /gloriâ belli/
    Gallos
        (ante Romanos)
    fuisse.

            ac
    /mihi
        multa agitanti/
constabat
        /paucorum ciuium
    egregiam uirtutem/
        cuncta
    patrauisse,

            eoque
    factum,
        uti
            diuitias
            paupertas,
            multitudinem
            paucitas
        superaret.

            sed
        [postquam
                /luxu atque desidiâ/
            ciuitas
        corrupta est,]
            rursus
res publica
        /magnitudine sui/
    /imperatorum
    atque
    magistratuum
uitia/
sustentabat

ac,
            [sicuti
                /effetâ parentum vi,/]
    /multis tempestatibus/
        haud sane
quisquam
        Romae
    /uirtute
magnus/
fuit.

            sed
        /memoriâ meâ/
    /ingenti uirtute,/
    /diuersis moribus/
fuere
uiri duo,
M.~Cato et C.~Caesar.

quos
    [quoniam res obtulerat,]
        silentio
    praeterire
non fuit
consilium,
    quin
            /utriusque
        naturam et mores,/
        [quantum ingenio possum,]
    aperirem.

{ LIV }

        igitur
    iis
/genus
aetas
eloquentia/
prope aequalia
fuere,
/magnitudo animi/
par,
        item
gloria,
    sed
    /alia alii./

Caesar
    /beneficiis ac munificentiâ/
magnus
habebatur,

    /integritate uitae/
Cato.

ille
    /mansuetudine
    et
    misericordiâ/
clarus
factus,

    huic
seueritas
dignitatem
addiderat.

Caesar
    dando
    subleuando
    ignoscendo,
Cato
    nihil largiendo
gloriam
adeptus est.

    (in ALTERO)
    /miseris
perfugium/
erat,
    (in ALTERO)
    /malis
pernicies./

    /illius
facilitas,/
    /huius
constantia/
laudabatur.

        postremo
Caesar
    /(in animum)
induxerat/
    laborare,
    uigilare;
            {/negotiis amicorum/
        intentus}
        sua
    neglegere,
        nihil
    denegare
        [quod
                dono
            dignum
        esset;]

    sibi
magnum imperium
exercitum
bellum nouum
exoptabat,
    [ubi
        uirtus
        enitescere
    posset.]

            at
    Catoni
/studium
    modestiae,
    decoris,
        sed maxime
    seueritatis/
erat;

    non
    /diuitiis
        (cum diuite)/
    NEQUE
    /factione
        (cum factioso,)/
    sed
        /(cum strenuo)
    uirtute,/
        /(cum modesto)
    pudore,/
        /(cum innocente)
    abstinentiâ/
certabat;

    esse
    QUAM
    uideri
    bonus
malebat:

            ita,
    [QUO MINUS
    petebat
        gloriam,]
EO MAGIS
illum
assequebatur.

{ LV }

    [postquam,
        {ut dixi,}
        senatus
            (in /Catonis sententiam/)
    discessit,]
consul
        /optimum factu
    ratus/
            noctem
                [quae instabat]
        antecapere,
            [ne
                quid
                    /eo spatio/
            nouaretur,]
    triumuiros
        [quae
            (ad supplicium)
        postulabat]
    parare
iubet.

ipse
        /praesidiis dispositis/
Lentulum
    (in carcerem)
deducit;

idem
fit
    ceteris
    (per praetores.)

est
    (in carcere)
locus,
    [quod Tullianum appellatur,]
    [ubi
            paululum
    ascenderis
        (ad laeuam,)]
            {/circiter duodecim pedes
        humi/
    depressus;}

eum
muniunt
        undique
parietes
atque
        insuper
{camera
        /lapideis fornicibus/
    iuncta;}

        sed
    /incultu
    tenebris
    odore/
foeda
atque
terribilis
/eius facies/
est.

                [in eum locum
        postquam
        demissus est
            Lentulus,]
/uindices rerum capitalium,/
    [quibus praeceptum erat,]
    laqueo
gulam
fregêre.

        ita
ille patricius
        (ex /gente clarissimâ
            Corneliorum,/ )
                [qui
                    consulare imperium
                        Romae
                habuerat,]
    {/dignum
        moribus factisque suis/
/exitum uitae/}
inuenit.

    (de
        Cethego
        Statilio
        Gabinio
        Caepario)
    /eodem modo/
supplicium
sumptum est.

{ LVI }

    [dum
        ea
            Romae
        geruntur,]
Catilina
        (ex omni copia,)
            [quam
                ET ipse
            adduxerat
                ET Manlius
            habuerat,]
duas legiones
    instituit,

    cohortes
        (pro /numero militum/)
complet.

            deinde,
        [ut
            quisque
                uoluntarius
                aut
                (ex sociis)
                    (in castra)
        uenerat,]
    aequaliter
distribuerat,

ac
        /breui spatio/
legiones
    /numero hominum/
expleuerat,
    [cum
                initio
        /non amplius
            duobus milibus/
    habuisset.]

            sed
        (ex omni copia)
/circiter pars quarta/
erat
        /militaribus armis/
instructa;

CETERI,
        [ut
            quemque
            casus
        armauerat,]
sparos aut lanceas,
ALII
praeacutas sudes
portabant.

            sed
        [postquam
            Antonius
                (cum exercitu)
        aduentabat,]
Catilina
        (per montîs)
iter
facere,

        MODO
        (ad urbem,)
        MODO
        (Galliam uorsus)
    castra
mouere,

    hostibus
/occasionem pugnandi/
non dare.

sperabat
            propediem
        magnas copias
    sese
    habiturum,
        [si
                Romae
            socii
            incepta
        patrauissent.]

        interea
seruitia
repudiabat,
    [cuius
            initio
            (ad eum)
        magnae copiae
    concurrebant,]
        {/opibus coniurationis/
    fretus,}
        simul
        /alienum
            suis rationibus/
    existimans
        {uideri
                /causam ciuium/
                    (cum seruis fugitiuis)
            communicauisse.}

{ LVII }

            sed
    [postquam
            (in castra)
        nuntius
    peruenit]
            Romae
        coniurationem
        patefactam,
                (de
                    Lentulo
                    et
                    Cethego)
                    ceterisque,
                        [quos supra memoraui,]
        supplicium
        sumptum,
plerique
    [quos
            (ad bellum)
        /spes
            rapinarum/
        aut
            /nouarum rerum
        studium/
    illexerat,]
dilabuntur;

reliquos
Catilina
    (per montîs asperos)
    /magnis itineribus/
    (in agrum Pistoriensem)
abducit
    /eo consilio,/
        [uti
            (per tramites)
            occulte
        perfugeret
            (in Galliam Transalpinam.)]

            at
Q.~Metellus Celer
    (cum tribus legionibus)
    (in agro Piceno)
praesidebat,
                (ex difficultate rerum)
            eadem illa
    existimans
                [quae
                    supra
                diximus]
        Catilinam
        agitare.

        igitur
    [ubi
        /iter eius/
            (ex perfugis)
    cognouit,]
castra
    propere
mouit

ac
    (sub
        /ipsis radicibus
            montium/)
consedit,
    [quâ
            illi~
        descensus
    erat
                    /(in Galliam)
                ~properanti./]

        neque tamen
Antonius
    procul
aberat,
    utpote
        [qui
                /magno exercitu/
                /locis aequioribus/
            expeditus
                (in fuga)
        sequeretur.]

        sed
Catilina
        [postquam
        uidet
                {montibus
                atque
                /copiis hostium/}
            sese
            clausum,

                (in urbe)
            res
            aduersas,

                /NEQUE
                fugae
                NEQUE
                praesidi
            ullam spem,/]

        {/optimum factu
    ratus
                (in tali re)/
            /fortunam belli/
        temptare,}
statuit
        (cum Antonio)
            /quam primum/
    confligere.

            itaque
        /contione aduocatâ/
/huiusce modi orationem/
habuit:

{ LVIII }

'compertum
ego
habeo,
        milites,
    uerba
        uirtutem
    non addere,

        {NEQUE
            /(ex ignauo)
        strenuum/
        NEQUE
        /fortem
            (ex timido)/
    exercitum}
            /oratione imperatoris/
    fieri.

    [QUANTA
                /cuiusque
            animo/
        audacia
            /naturâ aut moribus/
    inest,]
TANTA
        (in bello)
    patere
solet.

[quem
NEQUE gloria
NEQUE pericula
excitant,]
        nequiquam
hortere:

/timor animi/
auribus
officit.

        sed
ego
uos,
    [quo pauca monerem,]
aduocaui,
    simul
     [uti
        /causam mei consili/
    aperirem.]

scitis
            equidem,
        milites,
[/socordia atque ignauia
    Lentuli/
/quantam~/
        ipsi nobisque
/~cladem/
attulerit,]
[quoque modo,
        {dum
                (ex urbe)
            praesidia
        opperior,}
    (in Galliam)
    proficisci
nequiuerim.]

        nunc uero
[quo loco
    res nostrae
sint,]
        /iuxta
    mecum/
omnês
intellegitis.

/exercitus hostium duo,/
    UNUS
         (ab urbe,)
    ALTER
         (a Gallia)
obstant;

        /diutius
    (in his locis)
esse,/
        [si
                maxime
            animus
        ferat,]
    /frumenti
    atque
    aliarum rerum
egestas/
prohibet;

    [quocumque ire placet,]
    ferro
iter
aperiendum est.

        quapropter
uos
moneo,
    [uti
            /forti atque parato
        animo/
    sitis
    et,
            {cum
                proelium
            inibitis,}
    memineritis
        uos
            diuitias,
            decus,
            gloriam,
                praeterea
            libertatem
            atque
            patriam
                (in dextris uestris)
        portare.]

    [si uincimus,]
omnia
    nobis
tuta
erunt:

commeatus
    abunde,
municipia
atque
coloniae
patebunt;

    [si metu cesserimus,]
eadem illa
aduersa
fient,

NEQUE locus
NEQUE amicus quisquam
teget
[quem
    arma non
texerint.]

            praeterea,
        milites,
    /non eadem~/
        nobis et illis
/~necessitudo/
impendet:

nos
    (pro patria,)
    (pro libertate,)
    (pro uita)
certamus;

    illis
superuacuaneum
est
pugnare
        (pro
            /potentiâ paucorum./ )

        quo
    audacius
aggredimini
/memores
    pristinae uirtutis./

licuit
        uobis
            (cum summa turpitudine)
            (in exilio)
        /aetatem
    agere,/

potuistis
nonnulli
        Romae
            /amissis bonis/
        alienas opes
    expectare:

        [quia
            illa
            foeda atque intoleranda
                uiris
        uidebantur,]
        /haec
    sequi/
decreuistis.

    [si
            haec
        relinquere
    uultis,]
audaciâ
opus est:

nemo
    [nisi uictor]
    pace
bellum
mutauit.

            nam
        /(in fuga)
    salutem
sperare,/
    [cum
        arma,
            {quibus corpus tegitur,}
            (ab hostibus)
    auerteris,]
ea
    uero
dementia
est.

            semper
        (in proelio)
    iis
maximum
est
periculum,
        [qui maxime timent:]

audacia
    (pro muro)
habetur.

    [cum uos considero,]
            milites,
    et
    [cum facta uestra aestimo,]
    /magna~/
me
/~spes uictoriae/
tenet.

/animus
aetas
uirtus uestra/
me
hortantur,
    praeterea
necessitudo,
    [quae
        etiam timidos
        fortîs
    facit.]

            nam
        [/multitudo hostium/
    ne
        circumuenire
    queat,]
prohibent
/angustiae loci./

        [quod si
                uirtuti uestrae
            fortuna
        inuiderit,]
cauete
        [inulti
        animam
    amittatis,]
    [NEU
        capti
    POTIUS
            {sicuti pecora}
    trucidemini,]
    QUAM
            {/uirorum more/
        pugnantes}
            /cruentam
            atque
            luctuosam
        uictoriam/
            hostibus
    relinquatis.'

{ LIX }

        [haec ubi dixit,]
        /paululum
    commoratus/
        signa
    canere
iubet

atque
instructos ordines
    (in locum aequum)
deducit.

        dein
        /remotis omnium equis/,
    [quo
            militibus
                /exaequato periculo/
        animus
        amplior
    esset,]
ipse
pedes
exercitum
        (pro loco atque copiis)
instruit.

            nam,
    [uti
        planities
    erat
            (inter
                sinistros montîs
                et
                    {ab dextra rupe}
                aspera,)]
octo cohortîs
    (in fronte)
constituit,

    /reliquarum
signa/
        (in subsidio)
    artius
collocat.

    (ab eis)
centuriones,
    /omnîs
lectos et euocatos/
    praeterea
    /(ex gregariis militibus)
optimum quemque armatum/
        /(in primam aciem)
subducit./

    C.~Manlium
        (in dextra,)
    Faesulanum quendam
        (in sinistra parte)
    curare
iubet.

ipse
    (cum libertis et colonis)
    (propter aquilam)
assistit,
        [quam
                /bello Cimbrico/
            C.~Marius
                    (in exercitu)
                habuisse
        dicebatur.]

        at
        (ex altera parte)
            [{C.~Antonius,
                    /pedibus
                aeger/}
        quod
                proelio
            adesse
        nequibat,]
    M.~Petreio legato
exercitum
permittit.

ille
cohortîs ueteranas,
        [quas
            /tumulti causâ/
        conscripserat,]
    (in fronte,)
    (post eas)
ceterum exercitum
    (in subsidiis)
locat.

ipse
        /equo
    circumiens/
        /unum quemque
    nominans/
appellat,

hortatur,

rogat,
    [ut
    meminerint
        se
            (contra latrones inermîs)
            (pro patria,)
            (pro liberis,)
            (pro aris atque focis suis)
        certare.]

homo militaris,
    [quod
                    /amplius
                annos triginta/
        tribunus
        AUT praefectus
        AUT legatus
        AUT praetor
            (cum magnâ gloriâ)
            (in exercitu)
    fuerat,]
plerosque ipsos
/factaque eorum fortia/
nouerat:

        /ea
    commemorando/
/militum animos/
accendebat.

{ LX }

        sed
    [ubi
            /omnibus rebus exploratis/
        Petreius
            tubâ
        signum
    dat,]
    cohortîs
        paulatim
    incedere
iubet;

idem
facit
/hostium exercitus./

    [postquam
        eo
    uentum est,]
        [unde
                    (a ferentariis)
                proelium
            committi
        posset,]
    /maximo clamore/
    (cum infestis signis)
concurrunt;

pila
omittunt,

    gladiis
res
geritur.

ueterani
        /pristinae uirtutis
    memores/
        comminus
        acriter
instare,

illi
    haud timidi
resistunt:

    /maxima ui/
certatur.

        interea
Catilina
    (cum expeditis)
    (in prima acie)
uersari,

    laborantibus
succurrere,

integros
    (pro sauciis)
arcessere,

omnia
prouidere,

    multum
ipse
pugnare,

        saepe
hostem
ferire:

    /strenui militis
    et
    boni imperatoris
officia/
        simul
exsequebatur.

        [Petreius
    ubi
    uidet
        Catilinam,
                {contra ac
                ratus erat,}
            /magna ui/
        tendere,]
cohortem praetoriam
    (in medios hostîs)
inducit

/eosque
    perturbatos/
atque
/alios
        alibi
    resistentîs/
interficit.

        deinde
    utrimque
    (ex lateribus)
ceteros
aggreditur.

Manlius et Faesulanus
    (in primis)
pugnantes
cadunt.

        [Catilina
    postquam
            fusas
        copias
        seque
            /(cum paucis)
        relicuum/
    uidet,]
    /memor
        generis
        atque
        pristinae suae dignitatis/
            (in confertissimos hostîs)
incurrit

        ibique
    pugnans
confoditur.

{ LXI }

            sed
        /confecto proelio,/
            tum uero
cerneres,
[quanta
    audacia
quantaque
    /animi uis/
fuisset
    (in /exercitu Catilinae./)]

        nam
    fere
[/quem~/
quisque
        uiuus
    pugnando
/~locum/
ceperat,]
eum
        /amissâ animâ/
    corpore
tegebat.

pauci
            autem,
    [quos
        medios
        cohors praetoria
    disiecerat,]
        paulo diuersius,

            sed
omnes
        tamen
    /aduersis uulneribus/
conciderant.

Catilina
            uero
    /longe
        (a suis)/
    (inter /hostium cadauera/)
repertus est,
        /paululum etiam
    spirans/
        {/ferociamque animi,/
            [quam habuerat uiuus,]
        (in uultu)
    retinens.}

        postremo
    (ex omni copia)
    NEQUE
    (in proelio)
    NEQUE
    (in fuga)
quisquam ciuis
ingenuus
captus est:

        ita
cuncti
    /suae
    hostiumque
uitae/
        iuxta
pepercerant.

            neque tamen
/exercitus
    populi Romani/
    /laetam aut incruentam
uictoriam/
adeptus erat.

            nam
strenuissimus quisque
AUT
occiderat
    (in proelio)
AUT
        /grauiter
    uulneratus/
discesserat.

multi
            autem,
    [qui
        (e castris)
            (uisendi aut spoliandi
        gratiâ)
    processerant,]
    /uoluentes
        hostilia cadauera/
amicum
ALII,
PARS
hospitem aut cognatum
reperiebant;

fuêre
    item
[qui
    inimicos suos
cognoscerent.]

        ita uarie
    (per omnem exercitum)
/laetitia
maeror
luctus
atque
gaudia/
agitabantur.


FINIS  

top


navigation bar latin teaching materials classics programs current course offerings faculty Latin, Greek, and Classical Humanities at SLU

 


  

  

pagekeeper