Syntactical Compendium for Sallust's Bellum Catilinae

Part I   Part II    Part III

  

AR Preface    Syntactical Compendium    AR Index

 


 

Genitive Phrases from Sallust's Bellum Catilinae

Syntactical Compendium Index

 

1.  cuius rei libet simulator ac dissimulator

2.  Gallorum gentem infestissimam nomini Romano

3.  libidinem dominandi causam belli habere

4.  actionibus Ciceronis

5.  adulescentium familiaritates

6.  aedem Concordiae

7.   aemula imperi Romani

8.  aerumnarum requiem

9.  alia belli facinora

10.  alia huiusce modi

11.  aliaque belli facinora

12.  aliarum atque senatus partium

13.  alieni appetens

14.  aliis imperi insignibus

15.  Allobrogum comitatus

16.  alterius auxilio

17.  alterius libidini

18.  amicorum fide

19.  amore Aureliae Orestillae

20.  angustiae loci

21.  animi imperio

22.  animi mobilitate

23.  animi uirtus

24.  animi uis

25.  animos eorum

26.  animos hominum

27.  armorum atque telorum portationibus

28.  Atheniensium facta

29.  Atheniensium res gestae

30.  auxili nihil

31.  auxilia deorum

32.  belli euentum

33.  belli patiens

34.  belli saeuitia

35.  belli spolia magnifica

36.  belli timor insolitus

37.  bellique grauissimi inuidiam

38.  caede bonorum

39.  caedis conscia

40.  calumniâ paucorum

41.  casum rei publicae

42.  Catilinae consilia

43.  Catilinae crudelis animus

44.  Catilinae furor

45.  Catilinae incepta

46.  Catilinae inceptis

47.  Catilinae neque petitio neque insidiae

48.  Catonis sententiam

49.  causa peccandi

50.  causa facinus maturandi

51.  causam belli

52.  causam ciuium

53.  causam mei consili

54.  cetera multitudo coniurationis

55.  cetera uita eorum

56.  ceterorum animos

57.  Cethegi adulescentiae

58.  Ciceronis ianuam

59.  Ciceronis inuidiam

60.  circiter duodecim pedes humi

61.  clientibus Lentuli

62.  comprobato eorum indicio

63.  condicio belli

64.  condicio uitae

65.  coniurationis principes

66.  conscientiâ scelerum

67.  conscii coniurationis

68.  consili huiusce participes nobiles

69.  consili sui participes

70.  consilia Catilinae

71.  consilium caedis

72.  consulares omnes itemque senatûs magna pars

73.  copia memorandi

74.  copiis hostium

75.  corporis seruitio

76.  cuiquam mortalium

77.  cuiquam nostrum

78.  cuius gratiâ

79.  cuius hominis moribus

80.  cuius rei libet

81.  cuiusdam Transpadani supplicium iniustum

82.  cuiusque animo

83.  cuiusque modi genus hominum

84.  cuiusque opibus

85.  cuiusque studium

86.  cuiusuis opes

87.  cuncta mortalium mala

88.  cupida rerum nouarum

89.  curae similitudine

90.  Damasippi mors

91.  delubra deorum

92.  deum atque hominum fidem!

93.  dicendi finem

94.  dies comitiorum

95.  dignitati Lentuli

96.  diligentiâ clarissimi uiri consulis

97.  diuitiarum et formae gloria

98.  dolore iniuriae

99.  dominandi studio

100.  dominationem L.~Sullae

101.  dominationis spes

102.  domum aut uillam, postremo uas aut uestimentum alicuius

103.  domum Catilinae

104.  duces multitudinum

105.  duobus senati decretis

106.  duodecim opportuna loca urbis

107.  dux hostium

108.  eam partem Etruriae

109.  earum exemplum

110.  earum rerum

111.  effetâ parentum vi

112.  eius casum

113.  eius facies

114.  eorum animi

115.  eorum facta

116.  eorum famam atque pudorem

117.  eorum pecunias

118.  eorum uitam mortemque

119.  eos mores eamque modestiam uiri

120.  equites illos, Cn.~Pompei

121.  exercitu Catilinae

122.  exercitum Catilinae

123.  exercitus hostium duo

124.  exercitus Manli

125.  exercitus populi Romani

126.  exitum uitae

127.  facinora illorum

128.  facta aliorum

129.  factaque eorum fortia

130.  factioni inimicorum

131.  factis eorum

132.  factum eius

133.  fama atque fortuna eorum

134.  ferociamque animi

135.  ferocîs militum animos

136.  filii familiarum

137.  finis iugulandi

138.  fortuna rei publicae

139.  fortunae uiolentiam

140.  fortunam belli

141.  fructu laboris industriaeque meae

142.  frumenti atque aliarum rerum egestas

143.  furibus aerari

144.  Gallorum gentem

145.  gente clarissimâ Corneliorum

146.  genus hominum agreste liberum atque solutum

147.  genus poenae nouum

148.  gloriâ belli

149.  gloriae maximum certamen

150.  Graeciae morem

151.  honoris cupido

152.  hostium cadauera

153.  hostium exercitus

154.  huius constantia

155.  huiusce modi orationem

156.  huiusce modi uerba

157.  humani corporis sanguinem uino permixtum in pateris

158.  ignaros eius

159.  ignauiâ eorum

160.  ignauiâ sociorum

161.  illius facilitas

162.  illius potentiâ

163.  illius potentiam

164.  immoderatae fortitudinis poenas

165.  imperatorum atque magistratuum uitia

166.  imperia eius iniusta superba crudelia

167.  imperium populi Romani

168.  impunitatem eius rei

169.  indicio T.~Volturci et legatorum Allobrogum

170.  ingeni quam uirium opibus

171.  ingenium eius

172.  iniquitas praetoris

173.  initium agendi

174.  initium belli

175.  initium narrandi

176.  iniuriae licentiam

177.  inopiâ rei familiaris

178.  inopiae eius

179.  inquilinus ciuis urbis Romae

180.  insignia magistratuum

181.  insolens malarum artium

182.  instituta maiorum

183.  instrumenta luxuriae

184.  integritate uitae

185.  ipsis radicibus montium

186.  iter eius

187.  itinere hostium

188.  ius libertatis

189.  iuuentus pleraque, sed maxime nobilium

190.  latrones cuiusque generis

191.  laudis auidi

192.  legatis Allobrogum

193.  legatos Allobrogum

194.  legibus ambitus

195.  legis praesidium

196.  liberalitas Orestillae

197.  libidinem animi sui

198.  libidinem dominandi

199.  libido maxima rei publicae capiendae

200.  libido, stupri, ganeae ceterique cultûs

201.  libido uictorum

202.  luxuriâ atque auaritiâ nostrorum ciuium

203.  magnâ copiâ rerum

204.  magna praemia coniurationis

205.  magna ui et animi et corporis

206.  magnâ uirtute atque gloriâ bonorum

207.  magna spes uictoriae

208.  magnae initium cladis

209.  magnae cladis

210.  magnâque frequentiâ eius ordinis

211.  magnis legionibus hostium

212.  magnitudinem aeris alieni

213.  magnitudo animi

214.  magnitudo sceleris

215.  maiores uestrum

216.  malarum rerum audacia

217.  manufestis rerum capitalium

218.  manuum mercede

219.  materies omnium malorum

220.  matres familiarum

221.  maximas hostium copias

222.  memor generis atque pristinae suae dignitatis

223.  memores pristinae uirtutis

224.  memores Sullanae uictoriae

225.  memoriam nostri

226.  militum animos

227.  miseriti plebis Romanae

228.  modus contentionis

229.  more maiorum

230.  morem maiorum

231.  mortem aerumnarum requiem, non cruciatum esse

232.  multa saepe uirilis audaciae facinora

233.  multitudine ciuium

234.  multitudo hostium

235.  nefario consilio sceleratorum ciuium

236.  negotiis amicorum

237.  neque fugae neque praesidi ullam spem

238.  nihil pensi

239.  nihil reliqui

240.  nomen imperi regium

241.  nomine Catilinae

242.  non ignarum eius consili

243.  nouandi spes

244.  nouarum rerum cupidam

245.  nouarum rerum studio

246.  nouarum rerum studium

247.  nullius earum rerum ius

248.  nullius umquam delicti gratiam

249.  numero hominum

250.  numero militum

251.  occasionem pugnandi

252.  odio suarum rerum

253.  omnia uirtutis praemia

254.  omnium animos

255.  omnium flagitiorum atque facinorum circum se tamquam stipatorum cateruas

256.  omnium ingenia

257.  operae pretium est

258.  opes factionis

259.  opibus coniurationis

260.  opprimendae rei publicae consilium

261.  oratione C.~Caesaris

262.  oratione imperatoris

263.  orationem huiusce modi

264.  P.Lentuli et ceterorum scelus

265.  pactione prouinciae

266.  parentum complexu

267.  parricidas rei publicae

268.  paucorum ciuium egregiam uirtutem

269.  paucorum potentia

270.  paucorum potentium ius atque dicionem

271.  pecuniae liberales

272.  pecuniae studium

273.  pecuniae, deinde imperi cupido

274.  pecuniarum repetundarum reus

275.  pecunias eorum

276.  periculi magnitudine

277.  petitione pontificatus

278.  plebis opes

279.  pleraque mortalium

280.  plerique eorum

281.  plerisque principibus ciuitatium

282.  plerosque ciuium animos

283.  plurimos cuiusque generis homines

284.  plurimum audaciae

285.  plus timoris quam periculi

286.  poena eorum

287.  poenam illorum

288.  popularibus coniurationis

289.  popularîs coniurationis

290.  popularîs sceleris sui

291.  populi iura

292.  populi iussu

293.  populi Romani opibus

294.  potentiâ paucorum

295.  potentia Pompei

296.  praecepto Ciceronis

297.  praeclari facinoris aut artis bonae famam

298.  praesentiam eius

299.  praesidia amicorum atque clientium

300.  princeps belli faciendi

301.  principes coniurationis

302.  principio consulatus sui

303.  pristinae uirtutis memores

304.  proscriptionem locupletium

305.  proscriptorum numero

306.  publicam miserorum causam

307.  quarum exemplum

308.  quarum rerum maxima documenta

309.  quicquam pensi

310.  quid reliqui

311.  quid ubique opis aut spei

312.  quid consili

313.  quid detrimenti

314.  quidnam consili

315.  quis mortalium

316.  quisquam omnium

317.  rapinarum et uictoriae ueteris memores

318.  regum atque imperatorum animi uirtus

319.  rei publicae magnitudine

320.  relicuorum malis moribus

321.  reliquarum signa

322.  rem publicam eorum

323.  rerum capitalium condemnatis

324.  res eorum

325.  res gestas populi Romani

326.  Rhodiorum ciuitas magna atque magnifica

327.  sacerdote Vestae

328.  saeuitia faeneratorum atque praetoris

329.  salutem omnium

330.  sapientiae parum

331.  sapientium animos

332.  satis eloquentiae

333.  sceleris atque periculi nouitate

334.  sceleris eorum

335.  scriptorem et auctorem rerum

336.  scriptorum magna ingenia

337.  senati decreto

338.  senati decretum

339.  senatoris filius

340.  senatum populi Romani

341.  senatûs auctoritas

342.  senatûs consulto

343.  senatus decretum

344.  senatûs magna pars

345.  senatûs specie

346.  sententia eius

347.  sententiam eius

348.  sententiam Ti.Neronis

349.  sententias nonnullorum

350.  sinu urbis

351.  societatem belli

352.  societatem periculi

353.  sociorum atque ciuium, praeterea armorum atque equorum maior copia

354.  sociorum fortunis

355.  sociorum iniuriis

356.  socios, praeterea multos cuiusque generis

357.  socordiâ atque ignauiâ Lentuli

358.  somni cupido

359.  spe metu partibus rei publicae

360.  spe uictoriae

361.  spes rapinarum

362.  spes reliquae dignitatis conseruandae

363.  statum dignitatis

364.  strenui militis et boni imperatoris officia

365.  studia hominum

366.  studio rei publicae

367.  studium belli

368.  studium coniurationis

369.  studium modestiae, decoris, sed maxime seueritatis

370.  stultae laetitiae grauîs poenas

371.  stupri uetus consuetudo

372.  stupro corporis

373.  suae hostiumque uitae

374.  sui profusus

375.  Sullae dominatione

376.  suorum unum quemque

377.  superbiâ magistratuum,

378.  suppliciis deorum

379.  suscepto malorum patrocinio

380.  tale periculum rei publicae

381.  tanta cupido gloriae

382.  tanta uis hominis

383.  tanti facinoris conscii

384.  tanti facinoris conuictos

385.  tanti sceleris conscius

386.  tanto omnium metu

387.  Tarquini indicium

388.  templa deorum

389.  terrarum orbem

390.  timor animi

391.  tribunus plebis

392.  tumulti causâ

393.  uentri oboedientia

394.  uera uocabula rerum

395.  uictoriâ Sullae

396.  uindices rerum capitalium

397.  uiolentiâ atque crudelitate faeneratorum

398.  uirorum more

399.  uiros earum

400.  uirtutem animi

401.  uis morbi

402.  uita hominum

403.  urbis facies

404.  urbium modum

405.  usum militiae

406.  utriusque naturam et mores

407.  uulgi rumoribus

 


  

top

  

navigation bar latin teaching materials classics programs current course offerings faculty Latin, Greek, and Classical Humanities at SLU

  

  

  

pagekeeper