Saint Louis University

Niki de Saint Phalle

Nationality: French

1930-2002