Skip to main content
MenuSearch & Directory

Tổng quan

Đại học Saint Louis là một trường Cơ đốc giáo Dòng Tên coi trọng giá trị chất lượng học thuật, những nghiên cứu làm thay đổi cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tận tình và cam kết mạnh mẽ đối với tín ngưỡng và dịch vụ.

Thành lập năm 1818, Trường thúc đẩy phát triển tri thức và nhân cách cho gần 14.000 sinh viên ở hai cơ sở, một ở St. Louis, bang Missouri và một ở Madrid, Tây Ban Nha. Phát huy di sản gần 200 năm của mình, Đại học Saint Louis tiếp tục đi lên với cam kết không bao giờ cạn nhằm đạt mục đích cao cả hơn, phúc thiện lớn hơn.

Là một đơn vị nghiên cứu lớn, trường đã đầu tư rất nhiều nguồn lực để nâng cao các chương trình đào tạo và tăng cường trải nghiệm sinh viên. SLU phục vụ tận tình, và đạo đức, tinh thần và nhiệt huyết đóng vai trò căn bản trong mọi lĩnh vực học tập. Cả sinh viên và cán bộ của trường đóng góp vào dịch vụ cộng đồng với tổng số lên tới 1 triệu giờ mỗi năm. Trường đã đầu tư kinh phí trên 850 triệu USD để nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng trường trong 25 năm qua. Và tác động kinh tế hàng năm của trường tới khu vực này vượt trên con số 715 triệu USD.

Để phục vụ sứ mệnh của mình, Trường:

  • Khuyến khích và hỗ trợ giảng dạy hiệu quả và nghiên cứu học thuật sáng tạo trong mọi lĩnh vực nghệ thuật; nhân văn; khoa học tự nhiên, sức khỏe và y học; khoa học xã hội; luật; kinh doanh; hàng không; và công nghệ.
  • Tạo ra môi trường học thuật coi trọng và thúc đẩy nghiên cứu tri thức độc đáo, tích cực và tự do trong đội ngũ cán bộ và sinh viên.
  • Đẩy mạnh các chương trình gắn kết các nguồn lực của Trường với cộng đồng địa phương, trong nước và quốc tế qua các hình thức cộng tác nhằm nâng cao trình độ dân trí, xóa đói giảm nghèo và bất công; tận tình chăm sóc người ốm đau thiếu thốn; duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người.
  • Liên tục phấn đấu, tìm mọi biện pháp phát huy bản sắc Cơ đốc giáo Dòng Tên của mình và thúc đẩy các hoạt động đưa di sản tri thức và đạo đức của mình vào cuộc sống phục vụ phúc lợi của toàn xã hội.
  • Trường đón chào sinh viên, giảng viên và cán bộ thuộc mọi tôn giáo, tín ngưỡng, chủng tộc và sắc tộc, và tạo lập tính cộng đồng nhằm thúc đẩy sự phát triển của cả nam giới và phụ nữ vì mọi người.
  • Quán triệt trong cộng đồng trường nhận thức và cam kết đối với việc thúc đẩy công lý và tín ngưỡng theo tinh thần Phúc âm.
  • Sáng suốt phân bổ các nguồn lực để đảm bảo hiệu quả hiệu suất công tác, thực hiện tốt sứ mệnh và mục tiêu của mình.